DASSAULT SYSTEMES GİZLİLİK POLİTİKASI

 3DEXPERIENCE Şirketi Dassault Systèmes, dijital çağda verilerin korunmasını paydaşları için daima önemli bir konu olarak görmüştür ve kişisel verilerin işlenmesinin beraberinde getirdiği sorumluluğun farkındadır. Bu Gizlilik Politikasında, Dassault Systèmes S.E. ve bağlı kuruluşlarının (birlikte "3DS") toplanan, kullanılan, depolanan ve başka bir şekilde işlenen kişisel verilerle ilgili gizlilik uygulamaları açıklanmıştır.

Bu Gizlilik Politikasının sonunda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde, ülkelere özgü bazı ek koşulların geçerli olabileceğini lütfen unutmayın. 

BU GİZLİLİK POLİTİKASI NELERİ KAPSIYOR?

Bu gizlilik politikası, veri sorumlusu olarak, yani hangi kişisel verilerin çevrimiçi (3DS web siteleri, mobil uygulamaları ile bağlantılı olarak toplama dahil) veya çevrimdışı olarak ve ne amaçla toplanacağını belirleyen taraf olarak, 3DS'nin işlediği kişisel veriler için geçerlidir.

İşvereniniz veya okulunuz tarafından sipariş edilen bir 3DS bulut hizmetini kullandığınızda, kişisel verilerinizin işlenmesi bu gizlilik politikası tarafından değil, işvereninizin veya okulunuzun kendi gizlilik bildirimi tarafından belirlenir ve yönetilir. Kişisel verilerinizin bu çerçevede nasıl ve neden işlendiği konusunda herhangi bir endişeniz varsa lütfen mevcut durumunuza bağlı olarak işvereninize veya okulunuza başvurun. 

Ayrıca, 3DS, geçerli veri koruma kanunu kapsamında reşit olmayan kişiler olarak kabul edilen çocukların kişisel verilerini yalnızca ebeveynlerinin veya vasilerinin önceden onayıyla toplar. Bu onay, reşit olmayan çocuğun kullanıcı profili oluşturmasından veya herhangi bir 3DS ürününü ya da hizmetini kullanmasından önce gereklidir. Çocuk reşit değilse ebeveyn veya vasinin nasıl onay verebileceğine dair talimatlar içeren bir mesajın 3DS tarafından gönderilebilmesi için ebeveyn veya vasinin bir e-posta adresi sağlaması gerekir. Okullar, bu konuda ebeveynlerden veya vasilerden izin aldıklarından her zaman emin olmalıdır. Ebeveynler veya vasiler, çocuklarının kişisel verilerinin toplanmasına onay verip vermemelerinden bağımsız olarak, privacy@solidworks.com e-posta adresine bir e-posta göndererek çocuklarıyla ilgili olarak toplanan kişisel verileri incelemeyi, bu verilerin kaldırılmasını ve çocuğun hesabının sonlandırılmasını 3DS'den talep edebilir veya çocuklarının kişisel verileriyle ilgili başka bir talepte bulunabilirler. 3DS bir çocuğun kişisel verilerini topladığını öğrenirse çocuğun yetkili temsilcisinin bu durumu onaylamak istemesi hariç, bu bilgileri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde siler.

Size kolaylık sağlamak amacıyla, 3DS web sitelerinde veya uygulamalarında 3DS'nin sahip olmadığı veya kontrol etmediği diğer web sitelerine veya uygulamalara bağlantı içeren köprüler yayınlanabilir. Bu gizlilik politikası söz konusu web siteleri veya uygulamalar için geçerli olmayıp 3DS, üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden veya topladıkları kişisel verilerden sorumlu değildir.

3DS TARAFINDAN HANGİ KİŞİSEL VERİLER TOPLANIR VE İŞLENİR?

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişiyle ilgili her türlü bilgiyi ifade eder. Tanımlanabilir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir kimlik numarasıyla veya gerçek kişiye özel bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunularak tanımlanabilen kişidir.

Aşağıda açıklanan amaçlara bağlı olarak, 3DS tarafından işlenen kişisel veriler şunları içerir:

·         Ad ve soyadı, posta adresi, e-posta adresi, telefon numaraları ve iş unvanı gibi Kişisel bilgiler ve İş irtibat bilgileri;

·         Kullanıcı kimliği, oturum açma kimliği ve parolası, profil resmi, üniversite, akademik derece, alınan sertifika ve dersler; kurum türü (şirket, okul vb.), kurum adı, kurumun büyüklüğü, departman, sektör ve alt sektörler gibi profil bilgileri;

·         3DS web siteleri ve uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirdikleriniz dahil olmak üzere satın alımlarla ilgili işlem bilgileri, etkinlik kayıtları ve fatura verileri (kredi kartı bilgileri, banka hesabı bilgileri gibi);

·         Aşağıda açıklandığı şekilde çerezlerden gelen veriler ve gerektiğinde 3DS pazarlama tercihleri Merkezi aracılığıyla elde edilen veriler dahil olmak üzere 3DS web sitelerini, uygulamalarını ve hizmetlerini nasıl kullandığınıza dair işlem ve kullanım bilgileri (IP ve Mac Adresleri, günlük kayıtları vs.).

3DS tarafından işlenen kişisel veriler, her halükarda bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda gerekli olan veriler ile sınırlıdır. 3DS, reşit olmayan çocuğun ebeveynlerinden veya vasilerinden gelen kişisel verileri yalnızca çocuğun kişisel verilerini toplamak için onaylarını almak amacıyla işler. Bu onayı makul bir süre içinde vermedikleri takdirde 3DS bu kişisel verileri siler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ 3DS TARAFINDAN NEDEN İŞLENİR?

3DS, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlardan biri veya birkaçı doğrultusunda işler:

Onayınızla

·         3DS ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi talep ettiğiniz durumlar dahil olmak üzere sizinle iletişim kurmak ve daha genel olarak 3DS pazarlama faaliyetlerini yönetmek; 

·         İhtiyaçlarınızı ve ilgilendiğiniz şeyleri belirlemek ve size en uygun ürün ve/veya hizmetleri sunmak;

·         Size 3DS web siteleri ve uygulamalarına ilişkin kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir kullanım sunmak ve bunların tüm özelliklerine erişmenizi sağlamak;

·         3DS ürün ve hizmetleri hakkındaki fikirleri ve diğer bilgileri 3DEXPERIENCE Platformu dahil olmak üzere 3DS web sitesi ve uygulamalarının diğer kullanıcılarıyla paylaşırken profilinizle ilgili bazı kişisel bilgilerinizi göstermenizi sağlamak.

Size 3DS ürün veya hizmetlerini sunmak

·         Aşağıdakileri yapabilmenizi sağlamak 

o    bir etkinlik, seminer, web semineri için kaydolma; 

o    bir yarışmaya katılma;

o    "3DEXPERIENCE ID" gibi bir kullanıcı profili oluşturma.

·         3DS'nin sizinle iş ilişkilerini yönetmesini sağlamak (3DS web siteleri ve uygulamalarındaki sohbet işlevleriyle tetiklenen konuşma verilerini, iletişim formlarını, e-postaları ve sesli mesaj verilerini içerebilen satış fırsatları, ticari teklifler, satın almalar, sözleşmeler, siparişler, faturalar, 3DS ürünlerinin teslimi, destek veya profesyonel hizmetler);

·         3DS ürünleri ve hizmetleri ile ilgili eğitim ve/veya sertifikanızı yönetmek; söz konusu bilgileri size sunabilmek için öğrenim ilerlemenizi takip etmek.

3DS tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılırsanız engelli bireyleri ve özel beslenme gereksinimlerini tespit etmek ve dikkate almak amacıyla sağlık bilgilerinizin yanı sıra etkinlik boyunca işlenmesi gereken diğer kişisel veriler talep edilebilir.

Aşağıdaki meşru menfaatlere uygun hareket etmek için: 

3DS, kişisel verilerinizi meşru menfaat amaçları doğrultusunda işlemeden önce sizin üzerinizdeki (hem olumlu hem de olumsuz) ve haklarınız üzerindeki olası etkilerini dikkate alır ve dengeler. 3DS, onayınızı almadıkça veya yasalar tarafından gerekli kılınmadıkça ya da izin verilmedikçe, kişisel verilerinizin işlenmesinin sizin üzerinizdeki etkisinin 3DS'nin kişisel verilerinizi işlemeye ilişkin meşru menfaatini aştığı durumlarda kişisel verilerinizi kullanmaz:

·         Deneyiminizi iyileştirmek;

·         Ayarlarınızı hatırlamak;

·         Halihazırda 3DS ürün ve hizmetlerini kullanıyorsanız benzer mal ve ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetleriyle ilgili bilgileri size sağlamak;

·         3DS'nin potansiyel müşterisi veya müşterisi adına hareket ettiğiniz durumlarda 3DS'nin iş ilişkilerini yönetmesini sağlamak (3DS web siteleri veya uygulamalarındaki sohbet işlevleriyle tetiklenen konuşma verilerini, iletişim formlarını, e-postaları ve sesli mesaj verilerini içerebilen satış fırsatları, ticari teklifler, satın almalar, sözleşmeler, siparişler, faturalar, 3DS ürünlerinin teslimi, destek veya profesyonel hizmetler); 

·         3DS Korsanla Mücadele ve Uyum programını yönetmek. Bu program dahilinde 3DS, kişisel verilerinizi kamuya açık ilgili ek bilgilerle veya diğer işleme faaliyetleri aracılığıyla toplanan kişisel verilerle birleştirebilir;

·         Analiz ve uyumluluk, dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi ve güvenlik için anonim veriler oluşturmak.

Yasalara uymak

·         Avrupa Birliği ve üye devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri ve varsa diğer ülkeler tarafından uygulanan geçerli ihracat yasaları, ticari yaptırımlar ve ambargolar ile ilgili olarak 3DS'nin yasal yükümlülüklerini yönetmek. Buna şunlar dahil olabilir: (i) bu Gizlilik Politikasında belirtilen her türlü kullanıcı kayıt verileri  ile kimliğinizle ilgili sunmuş olduğunuz diğer bilgilerin geçerli yaptırıma tabi taraflar listeleriyle otomatik karşılaştırılarak kontrol edilmesi, (ii) yaptırıma tabi taraflar listesi her güncellendiğinde veya bilgilerinizi güncellediğinizde söz konusu kontrollerin düzenli olarak tekrarlanması, (iii) olası bir eşleşme olduğunda 3DS hizmet ve sistemlerine erişimin bloke edilmesi ve (iv) olası bir eşleşme olduğunda kimliğinizi teyit etmek için sizinle irtibata geçilmesi;

·         Finansal verilerinizi bir üçüncü taraf ödeme sağlayıcısında tutmak.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜREYLE SAKLANIR?

3DS, kişisel verilerinizi gerekenden daha uzun süre saklamaz ve yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca saklar. Saklama süreleri, veri kategorilerine ve işleme faaliyetlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. 3DS, kişisel veriler için uygun saklama süresini belirlemek amacıyla, kişisel verilerin miktarını, niteliğini, hassasiyetini, kişisel verilerinizin izinsiz kullanımından veya ifşa edilmesinden kaynaklanan olası zarar riskini, kişisel verilerinizin 3DS tarafından işlendiği amaçları, 3DS'nin bu amaçlara başka yollarla ulaşıp ulaşamayacağını ve geçerli yasal gereklilikleri değerlendirir:

·         3DS'nin yasal bir yükümlülüğe uyması gerektiğinde, saklama süresi geçerli yasalara göre belirlenir;

·         onayınızı verdiğiniz durumlarda onayınızı iptal edene kadar;

·         3DS'nin sizinle veya işvereninizle sözleşme imzaladığı durumlarda, sözleşme yürürlükte olduğu sürece ve geçerli yerel zaman aşımı süreleri boyunca; 

·         3DS'nin kişisel verilerinizi kullanmaya ilişkin meşru menfaati bulunduğu takdirde, kişisel verilerinizin adil bir şekilde işlenmesini sağlamak için sınırlı bir süre boyunca veya siz 3DS'nin kişisel verilerinizi kullanımına itiraz edene kadar. 

Hukuki iddiaları kanıtlamak veya bu tür iddialara karşı savunma yapmak için kişisel verilerinizin gerekli olduğu durumlarda, 3DS, kişisel verilerinizi saklama süresinin sonuna kadar veya söz konusu iddialar uzlaşmaya varıncaya kadar saklayabilir.

3DS KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIR?

3DS, bilgi kiralamaz veya satmaz. Ancak belirli iş amaçları için gerekli kişisel verilerinizi aşağıdaki kategorilerde bulunan kuruluşlarla paylaşabilir:

·         3DS grubu dahilinde: 3DS Grubu dünya çapınca çok katmanlı bir kuruluş olup, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Avrupa'da bulunan ve ihtiyaçlarınıza yanıt veren proaktif hizmetler sunar. Bu küresel ortamda, 3DS'nin örneğin size destek hizmetleri sağlamak için kişisel verilerinizi paylaşması gerekebilir.

·         Etkinlik veya pazarlama sponsorları: 3DS, birlikte etkinlikler veya pazarlama promosyonları düzenlediği 3DS yetkili satıcıları gibi güvenilir sponsorlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir. Bir etkinliğe kaydolduğunuzda, 3DS etkinlik hakkında iletişim ve fikir alışverişi amacıyla adınızı, şirketinizi ve e-posta adresinizi aynı etkinliğin diğer katılımcıları ve sponsorları ile paylaşabilir.

·         3DS iş ortakları: 3DS, size veya işvereninize uygun teklif veya hizmetleri sağlamak üzere size atanan yetkili satıcılar gibi 3DS iş ortaklarıyla kişisel verilerinizi paylaşabilir.

·         3DS adına hareket eden üçüncü taraflar: 3DS, kişisel verilerinizi, 3DS'nin kendi adına görevler yerine getirmek için (ör. üçüncü taraflarca sunulan barındırma hizmetleri veya 3DS ürünleri veya hizmetlerini satın almanıza olanak sağlayan ödeme hizmetleri) ya da 3DS’nin hukuki menfaatlerini korumak için (ör. varlıkların üçüncü bir şirkete satılması veya kontrol değişikliği ya da 3DS'nin tamamen veya kısmen tasfiye edilmesi gibi) kullandığı üçüncü taraf tedarikçiler, danışmanlar ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşabilir.

·         Kanun hükmü: 3DS, belirli koşullarda, yasaların gerektirdiği takdirde veya iyi niyet çerçevesinde ifşa işleminin hukuki sürece uymak için makul ölçüde gerekli olduğu takdirde (ör. tutuklama müzekkeresi, mahkeme celbi veya başka bir mahkeme emri) ya da 3DS'nin, 3DS müşterilerinin veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini korumak için gerekli olduğunu düşünmesi durumunda kişisel verilerinizi ifşa edebilir.

ULUSLARARASI VERİ AKTARIMLARI

Bir 3DS web sitesine veya uygulamasına erişirken, bunları kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, 3DS web sitesinden veya uygulamasından farklı bir ülkede bulunuyorsanız kişisel verilerinizin kendi ülkeniz dışında bir ülkeye aktarılmasını kabul ettiğinizi lütfen göz önünde bulundurun. 

Dünya çapında çok katmanlı bir kuruluşun parçası olarak 3DS, kişisel verilerinizi Avrupa dışında başka bir ülkeye (veya 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 45. Maddesi uyarınca Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen hususlara uygun olarak yeterli düzeyde koruma sunduğu kabul edilen bir ülkeye) aktarabilir. Örneğin, 3DS size eğitim, destek hizmetleri veya bulut hizmetleri sunduğunda bu durum meydana gelebilir. Bu aktarımların pratikte esasen GDPR tarafından garanti edilen koruma düzeyine eşdeğer olan ve yeterlilik tanımı yapılmamış olan durumlarda Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı Standart Sözleşme Maddelerine dayanan bir koruma seviyesini sağladıklarından emin olmak üzere, 3DS aktarımlara ilişkin koşulları sürekli olarak izler.

HAKLARINIZ NELERDİR?

Geçerli veri koruma yasalarına bağlı olarak, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hakların bir kısmına veya tümüne sahip olabilirsiniz: 

·         kişisel verilerinize erişme;

·         kişisel verilerinizin düzeltilmesini, tamamlanmasını, güncellenmesini veya silinmesini talep etme;

·         işleme faaliyetini kısıtlama;

·         3DS tarafından depolanan kişisel verilerinizin bir kopyasını alma;

·         işleme faaliyeti meşru menfaatlere dayanıyorsa kişisel verilerinizin belirli bir şekilde işlenmesine itiraz etme ve

·         veri taşınabilirliği. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi onayınıza göre gerçekleşiyorsa bu onayı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.

Bir hesabınız bulunuyorsa hesabınızda oturum açarak haklarınızı kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, haklarınızı privacy@solidworks.com adresine göndereceğiniz bir e-posta ile kullanabilirsiniz. Ebeveynler, ilgili yasa izin verdiği takdirde, reşit olmayan çocukları adına bu hakları aynı yöntemle kullanabilirler. 

Talebin kapsamına bağlı olarak ve geçerli yasalar kapsamında izin veriliyorsa 3DS, söz konusu taleple bağlantılı masrafları karşılamak için makul bir ücret talep edebilir. 3DS, geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olarak sınırlı durumlarda veya 3DS'nin yasal dayanaklarının gizliliğe ilişkin meşru menfaatinizi geçersiz kıldığı durumlarda, kişisel verilerinize erişimi reddedebilir.

VERİ GÜVENLİĞİ

3DS, aktarım sırasında ve söz konusu verilere sahip olduğu andan itibaren, kişisel verilerinizi kayıp, kötüye kullanım ve yetkisiz erişim, ifşa, değişiklik ve tahribata karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Ancak 3DS kişisel verilerinizi korumaya çalışırken, İnternet'e bağlı kaçınılmaz riskler göz önüne alındığında, herhangi bir sızıntıya karşı tam korumayı garanti edemez.

Kişisel verilerinize izinsiz erişilmesini engellemek için tedbirli davranmanız önemlidir. Parolanızın ve hesabınızda görünen bilgilerin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz. Bu nedenle paylaşımlı (ortak) bir bilgisayarı kullanmanız durumunda oturumunuzu kapattığınızdan emin olmalısınız.

ÇEREZLER

3DS web siteleri ve uygulamalarındaki gezinme deneyiminizi iyileştirmek için 3DS, kişisel verilerinizi işleyebilecek çerezler veya başka benzer teknolojileri kullanır.

3DS, web sitesine veya uygulamaya bağlı olarak farklı çerez türleri kullanır:

·         Kesinlikle gerekli olan çerezler her zaman kullanılır; bunlar 3DS web sitesinde veya uygulamasında doğru bir şekilde gezinmeniz için gereklidir ve kapatılamaz. Örneğin, kişiselleştirme ayarlarınızı kaydetmenizi (dil seçimi, hizmet sunumu, alışveriş sepetinizi kaydetme) sağlar.

·         İşlevsel çerezler, 3DS web sitelerinin ve uygulamalarının performansını artırmak, bir 3DS web sitesini veya uygulamasını ziyaret ettiğinizde bilgi toplamak suretiyle size optimize özellikler ve daha kişisel bir deneyim sağlamak için kullanılır. Bunlardan bazıları, yalnızca performans çerezleri olarak toplu hale getirilmiş bilgileri toplar ve bu nedenle anonimdir.

·         Reklam amaçlı çerezler, size kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş içerik sağlamak amacıyla, ilgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak için 3DS tarafından veya üçüncü taraflarca uygulanır. Kişisel bilgileri doğrudan depolamayıp tarayıcınızın ve İnternet cihazınızın sadece tanımlanmasını sağlar.

3DS tarafından kullanılan çerezlerin listesini ve amaçlarını görmek için buraya tıklayın.

İşlevsel ve reklam amaçlı çerezleri kaldırabilir veya reddedebilirsiniz. Ancak belirli çerezleri kabul etmediğiniz takdirde sitelerin ve uygulamaların bazı işlevleri ve özellikleri düzgün çalışmayabilir ve kullanımlarında bazı rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. 

Çerez tercihlerinizi, web sitesinin altbilgi bölümündeki "Çerez seçeneklerimi kişiselleştir" bağlantısına tıklayarak istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

.

İLETİŞİM - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

3DS, kişisel verilerin gizliliğini sağlamayı taahhüt eder: Aşağıdaki durumlarda, belirtilen form aracılığıyla 3DS Veri Koruma Sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz: https://www.3ds.com/privacy-policy/contact :

·         bu Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınız varsa; 

·         kişisel verilerinize erişirken veya yukarıda açıklanan haklarınız ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız;

·         3DS'nin GDPR veya geçerli yerel veri koruma yasalarına uymadığına inanıyorsanız; 

·         kişisel verilerinizin güvenliğinin tehlike altında olduğuna veya kötüye kullanıldığına inanmak için bir nedeniniz varsa.

3DS Küresel Veri Koruma Sorumlusuna şikayette bulunarak bir hak talebi bildirmek istediğinizde, bu Politikanın sonunda belirtilen adrese bir mektup göndermeniz veya yukarıda belirtilen formu kullanarak hak talebinizi iletmeniz gerekir; bu formda (formun gerektirdiği bilgilere ilaveten ve hak talebinin türüne bağlı olarak) ilgili işleme faaliyetinin adı veya referansı ve 3DS Küresel Veri Koruma Sorumlusu tarafından makul bir şekilde talep edilen tüm ek bilgiler yer almalıdır.

Avrupa Birliği, Lihtenştayn, Norveç veya İzlanda'da ikamet ediyorsanız bulunduğunuz yerdeki veri koruma kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

GİZLİLİK BİLDİRİMİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ VE BİLDİRİMDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Politikası, muhtelif zamanlarda, 3DS gereklilikleri ve şartlarına uygun olarak veya ilgili yasa ve yönetmelikler tarafından gerekli kılınan durumlarda güncellenebilir; bu nedenle lütfen güncellemeler için Gizlilik Politikasını düzenli aralıklarla kontrol edin. Bu Gizlilik Politikasında önemli değişiklikler meydana gelirse 3DS sizi e-posta aracılığıyla veya 3DS web sitelerinde ya da uygulamalarında bir bildirim yayınlayarak bilgilendirebilir.

Son değişiklik: 24 Mart 2021

BELİRLİ COĞRAFYALAR İÇİN EK GİZLİLİK BİLDİRİMLERİ

Yaşadığınız yere bağlı olarak, aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde bazı ek şartlar sizin için geçerli olabilir. Gizlilik Politikasında "kişisel verilere" atıfta bulunulan durumlarda bu ifade, duruma göre, geçerli veri koruma yasasında tanımlandığı şekliyle "kişisel bilgiler" anlamında yorumlanır.

AVUSTRALYA - AVUSTRALYA YASALARINA TABİ OLAN KİŞİSEL BİLGİLER İÇİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

3DS web sitesi veya uygulamasıyla bağlantılı olarak yapılan tüm ödemeler, 3DS ürünlerini veya hizmetlerini satın almanızı sağlamak için siz veya 3DS tarafından gerekli kişisel verilerin sağlanmış olduğu bir üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla işleme alınır. Bu ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödemelerin işleme alınması da dahil olmak üzere bir işlemin tamamlanmasıyla bağlantılı hizmetleri gerçekleştirmek için kişisel verilerinizi başka hizmet sağlayıcılarıyla (doğrulama hizmeti, web üzerinden yayınlama, veri analizleri gibi) paylaşabilir. 3DS, bu tür ödeme hizmeti sağlayıcılarının ve ilgili hizmet sağlayıcıların, yasal gerekliliklere uymaları şartıyla, yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece kişisel verilerinizi kullanmasına ve ifşa etmesine izin verir.

Haklarınızla veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir endişeyle ilgili olarak privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek, bu formu doldurarak https://www.3ds.com/privacy-policy/contact veya aşağıdaki adresi kullanarak 3DS ile iletişime geçebilirsiniz:
Dassault Systèmes Australia 
Data Protection Office – Legal Department
15 William Street
Level 10-25, 
Melbourne 3000

ÇİN - ÇİN HALK CUMHURİYETİ YASALARINA TABİ OLAN KİŞİSEL BİLGİLER İÇİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

3DS, aşağıda belirtilen koşullar altında aşağıdaki kategorilerde kişisel bilgi toplayabilir:

·         Kayıt: 3DS web siteleri ve diğer uygulamalar aracılığıyla bir hesap kaydedebilirsiniz; 3DS, kişisel ve iş irtibat bilgilerinizi toplar

·         3DS  ürün ve hizmetlerinin satın alınması: Satın almalarınızla ilgili işlem bilgileri, işlemi gerçekleştirmek için 3DS tarafından toplanabilir

·         3DS ürünlerinin veya hizmetlerinin kullanımı: 3DS ürün veya hizmetlerini talep ettiğinizde veya kullandığınızda, 3DS tarafından sağlanacak söz konusu ürün veya hizmetlerin gerektirdiklerine bağlı olarak 3DS profil bilgilerinizi ve belirli diğer bilgilerinizi toplar

·         Geri bildirim: Bir anket kapsamında geri bildirim gönderebilir veya 3DS'nin sizden bu tür bilgiler toplayabileceği 3DS web siteleri ve diğer uygulamalar aracılığıyla 3DS ile etkileşime geçebilirsiniz

         Çerezler: 3DS, özellikle ağ ortamınızı incelemek ve 3DS hizmetini daha kullanıcı dostu hale getirmek üzere sürekli olarak geliştirmek amacıyla, 3DS web sitelerini ve diğer uygulamaları ziyaret ettiğinizde çerezler aracılığıyla işlem ve kullanım verilerinizi toplar.

Hassas Kişisel Bilgiler

Hassas kişisel bilgiler, ifşaatı, yasa dışı yollardan sağlanması veya kötüye kullanımının can veya mal güvenliğini tehlikeye atabileceği ya da kişisel itibarın, bedensel ve zihinsel bütünlüğün zarar görmesiyle yahut ayrımcılıkla sonuçlanabileceği kişisel bilgileri ifade eder. Bu bilgiler; ırk, din, siyasi pozisyon, kişisel mülkiyet, kişisel sağlık ve fizyoloji ile ilgili bilgiler, kişisel kimlik ve ağ tanımlayıcı bilgilerinden oluşabilir. Bu Gizlilik Politikasında, toplanan veya işlenen hassas kişisel bilgiler aşağıda özetlenerek dikkatinize sunulmuştur.

·         Finansal kişisel bilgiler (kredi kartı numarası ve son kullanım tarihi, kart sahibinin adı ve adresi);

·         3DS sitelerindeki veya uygulamalarındaki sohbet işlevleriyle tetiklenen görüşme bilgileri (iletişim formları, e-postalar ve sesli mesaj verileri);

·         Sağlık bilgileri (yalnızca, katılacağınız etkinliklerde engelli veya özel beslenme gereksinimleri olan bireyleri tanımlamak ve dikkate almak amacıyla).

Pazarlama İletileri 

3DS'den pazarlama iletileri ve ilgili diğer bilgileri almayı kabul etmeniz halinde 3DS, SMS, e-posta veya telefon aracılığıyla size bu ticari bilgileri ve ilgilenebileceğiniz içerik önerilerini gönderir. Müşteri hizmetleri yardımıyla veya SMS ve e-postada bulunan talimatlar aracılığıyla bu tür pazarlama materyallerini almaya ilişkin aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Uluslararası Veri Aktarımları

Kişisel bilgileriniz, Çin ve Fransa'daki sunucularda saklanacaktır. 3DS, dünya çapında çok katmanlı bir kuruluşun parçası olarak, size veya çalıştığınız kuruluşa sağlanan ürün ve hizmetleri desteklemek için kişisel bilgilerinizi Çin dışında, örneğin diğer 3DS bağlı kuruluşlarıyla ve 3DS tedarikçileri veya iş ortaklarıyla paylaşabilir. 3DS, Çin Düzenlemelerine uygun olarak kişisel bilgilerinizin gizliliğini korumak için makul adımlar atmak dahil olmak üzere bu tür aktarımlarla ilgili Çin Düzenlemelerine uyacaktır.

Haklarınız ve Seçenekleriniz

·         Onayınızı iptal etme: 3DS'nin size ürün veya hizmet sağlaması için belirli temel kişisel bilgiler zorunlu olabilir. Zorunlu olmayan kişisel bilgiler için onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

·         Hesabınızı silme: Hesabınızın silinmesini istediğiniz zaman talep edebilirsiniz; 3DS, kimliğinizi ve hesap silme yetkinizi doğruladıktan sonra talebinizi mümkün olan en kısa sürede işleme alacaktır. 

·         Şikayette bulunma: Kişisel bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili herhangi bir endişeniz varsa 3DS'ye bir talep iletebilirsiniz. 

Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili olarak privacy@solidworks.com adresine e-posta göndererek, bu formu doldurarak https://www.3ds.com/privacy-policy/contact veya aşağıdaki adresi kullanarak 3DS ile iletişime geçebilirsiniz:
Dassault Systèmes (Shanghai) Information Technology Co., Ltd., 
Personal Information Inquiries 
Unit 1701-04, 17F, Foxconn Building, No.1366 Lujiazui Ring Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
200120 Shanghai,
Telefon numarası +86-21-3856-8000 (ana hat)
3DS, talebinize gecikmeden ve her durumda, eksiksiz bir talebin alınmasından itibaren en fazla on beş (15) gün içinde yanıt verecektir.

JAPONYA - JAPONYA YASALARINA TABİ OLAN KİŞİSEL BİLGİLER İÇİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Gizlilik Politikasının "Kişisel Verilere" atıfta bulunduğu durumlarda, bu ifade, yalnızca APPI'ya tabi kişisel bilgiler bakımından, Japonya Kişisel Bilgilerin Korunması Yasasında ("APPI") tanımlandığı şekilde "Kişisel Bilgiler" anlamında yorumlanır.    

3DS Tarafından İşlenen Kişisel Bilgilerinizle İlgili Ek Bilgiler

·         Kişisel Bilgilerinizi işleyen Şirketlerin adları

Aşağıdaki 3DS şirketleri, Kişisel Bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda işler:
Dassault Systèmes S.E.
Dassault Systèmes K.K.

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation

SolidWorks Japan K.K.

Ayrıca, özellikle ilgili kayıt sayfasında belirtilen etkinliklerin organize edilmesi amacıyla bu Kişisel Bilgiler, Gizlilik Politikasında belirtilen bir veya birkaç amacın yerine getirilmesine katkıda bulunan üçüncü taraflar ve 3DS'nin bağlı kuruluşları ile de paylaşılabilir. Kişisel Bilgileriniz, 3DDrive gibi güvenli bir sürece ya da başka bir dosya aktarım yöntemine göre paylaşılır.

·         Haklarınız

Kullanım amacının açıklanması, düzeltme, ekleme, silme, kullanımın askıya alınması/terkin, elde tutulan Kişisel Bilgilerin üçüncü tarafa sunulmasının durdurulması taleplerinize ilişkin haklarınızla ilgili olarak privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek, https://www.3ds.com/privacy-policy/contact formunu doldurarak veya aşağıdaki adresi kullanarak 3DS ile iletişime geçebilirsiniz:

Dassault Systèmes K.K. 
Personal Information Inquiries
Tokyo 2-1-1 Osaki, 
Shinagawa-ku ThinkPark Tower 
Telefon numarası 03-4321-3500 (ana numara)

RUSYA - RUSYA YASALARINA TABİ OLAN KİŞİSEL BİLGİLER İÇİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Paylaşılması 

3DS, bu Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerinizin işleyicisidir (27 Temmuz 2006 tarihli 152-FZ sayılı "Kişisel Verilere İlişkin" Federal Yasada tanımlandığı şekilde).
3DS'nin, kişisel verilerinizi bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemeleri için bu gizlilik politikasında belirtilen üçüncü taraflara talimat vermesini açıkça onaylarsınız. 3DS, kişisel verilerinizin söz konusu üçüncü taraflarca işlenmesinden sorumlu olacaktır.

Sağlık Bilgilerinin İşlenmesi

3DS tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılırsanız ve engelli bireyleri ve özel beslenme gereksinimleri bulunan bireyleri tespit etmek ve dikkate almak amacıyla sağlık bilgileriniz istenirse 3DS, söz konusu sağlık bilgilerini yalnızca yazılı bir formda ayrıca onayınızı alarak işleyecektir

Uluslararası Veri Aktarımları ve Kişisel Verilerin Yerelleştirilmesi

Rusya Federasyonu'nda ikamet ediyorsanız 3DS, kişisel bilgilerinizin kaydedilmesi, sistematikleştirilmesi, bir araya getirilmesi, depolanması, ayarlanması (güncelleme, değiştirme) ve çıkarılması işlemlerini Rusya Federasyonu sınırları dahilinde bulunan veritabanlarını kullanarak sağlayacaktır. 3DS, kişisel verilerinizi başka bir ülkeye aktarabilir ve ardından kişisel verilerinizi ek veritabanlarında depolayabilir. Ayrıca 3DS, kişisel verilerinizi, geçerli veri koruma yasaları kapsamında veri sahibinin haklarının yeterli düzeyde korunmasını sağlamayan bir ülkeye de aktarabilir. Bu Gizlilik Politikası kapsamında 3DS'nin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla bu tür aktarımlara açıkça onay verirsiniz.

Haklarınız

Haklarınızla veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir endişeyle ilgili olarak  privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek, bu formu doldurarak https://www.3ds.com/privacy-policy/contact veya aşağıdaki adresi kullanarak 3DS ile iletişime geçebilirsiniz:

Dassault Systemes LLC
Yartsevskaya str. 19, office СLVII, 
Moscow 121552, Rusya Federasyonu

ABD - KALİFORNİYA'DA İKAMET EDENLER İÇİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Kaliforniya'da ikamet eden kişiler için geçerli olan Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası ("CCPA") kapsamında, kişisel bilgilerinizle ilgili aşağıdaki ek hükümlerden yararlanma hakkına sahipsiniz.

Toplanan Kişisel Bilgi Kategorileri Nelerdir?

3DS'nin Kaliforniya'da ikamet eden kişiler hakkında topladığı kişisel bilgi kategorileri; tanımlayıcılar (ör. ad, adres, e-posta, telefon numarası, iş unvanı ve işlem bilgileri) ve internet veya diğer elektronik ağ etkinliği bilgileridir (ör. kullanım bilgileri, IP ve MAC adresi, çerez bilgileri ve müşteri geri bildirimi).

Haklarınız ve Seçenekleriniz

3DS'nin, yine 3DS tarafından kişisel bilgilerinize ilişkin olarak son 12 ay içinde yapılmış olan toplama ve kullanım işlemleri hakkındaki belirli bilgileri size ifşa etmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu bilgiler şunları içerir:

·         3DS'nin hakkınızda topladığı kişisel bilgi kategorileri;

·         3DS'nin kişisel bilgilerinizi topladığı kaynaklara ilişkin kategoriler;

·         3DS'nin kişisel bilgilerinizi toplamaya veya paylaşmaya yönelik iş veya ticari amacı;

·         Varsa 3DS'nin kişisel bilgilerinizi paylaştığı üçüncü taraf kategorileri;

·         Kişisel bilgilerinizin bir kopyası ve duruma göre alıcıların bir listesi.

Gizlilik Politikasında açıklanan hakları kullanmak için privacy@solidworks.com adresine e-posta gönderebilir, (888) 337-0030 numaralı telefondan 3DS'yi (yalnızca ABD'de) ücretsiz olarak arayabilir veya aşağıdaki formu kullanarak talep gönderebilirsiniz: https://www.3ds.com/privacy-policy/contact

Yalnızca siz ya da sizin adınıza hareket etmesi için yetkilendirdiğiniz ve Kaliforniya'da iş yapmak amacıyla Kaliforniya Eyalet Sekreterliğine kayıtlı olan bir ticari işletme ya da kişi Kişisel Bilgilerinize ilişkin bir talepte bulunabilir. Talep, 3DS'nin; 1) 3DS'nin hakkında Kişisel Bilgiler topladığı kişi veya bu kişinin yetkili temsilcisi olduğunuzu makul bir şekilde doğrulamasını ve 2) 3DS'nin bu talebi doğru bir şekilde anlamasını, değerlendirmesini ve yanıtlamasını sağlamak için yeterli bilgi içermelidir. Böyle bir talepte bulunmak için bünyemizde bir hesap oluşturmanız gerekmez. 3DS, talepte bulunanın kimliğini veya talepte bulunma yetkisini doğrulamak için yalnızca talepte sağlanan kişisel bilgileri kullanır.

Ayrımcılık Yapmama

3DS, CCPA kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapmaz (örneğin, size ürün veya hizmet sağlamayı reddetme, daha yüksek bir fiyat verme veya farklı bir düzeyde veya kalitede hizmet sunma). 

İletişim Bilgileri

Bu Gizlilik Politikası, 3DS'nin kişisel bilgilerinizi toplama ve işleme yöntemleri, gizlilik seçenekleriniz ve Kaliforniya yasaları kapsamındaki haklarınız ile ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa ya da gizlilik haklarınızı kullanmak isterseniz lütfen aşağıdaki yollarla 3DS ile iletişime geçmekten çekinmeyin:

E-posta: privacy@solidworks.com

Telefon Numarası: (888) 337-0030 (sadece ABD'de ücretsizdir)
Posta Adresi: Dassault Systèmes
Attn: Americas Data Protection Officer
175 Wyman Street
 Waltham, MA 02451
Alternatif olarak, aşağıdaki form aracılığıyla 3DS Veri Koruma Sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz: https://www.3ds.com/privacy-policy/contact.

Dassault Systèmes Headquarters 

10, Rue Marcel Dassault
78140 Vélizy-Villacoublay
FRANSA