Gizlilik Politikası

3D ContentCentral® Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası'nda Size (aşağıda tanımlandığı şekliyle) DS SolidWorks'ün 3d ContentCentral web sitesindeki Kişisel Verilerinizi nasıl toplayıp kullandığı ve bu kullanımı nasıl kontrol edebileceğiniz anlatılmaktadır.

Genel merkezi 175 Wyman Street, Waltham Massachusetts 02451 ABD adresinde bulunan ve bir Delaware Şirketi olan Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (bundan sonra “DS SolidWorks” olarak anılacaktır), bu web sitesini ("Site") kullanan ve burada gezinen ve etkinleştirme yoluyla bilgi sağlayan kişilerin Kişisel Verileri dahil olmak üzere iş faaliyetleri kapsamında Kişisel Veriler (aşağıda tanımlandığı şekliyle) işler.

Diğer SOLIDWORKS ürünlerinin ve hizmetlerinin ayrı gizlilik politikalarına sahip olduğunu unutmayın. Bu Gizlilik Politikası yalnızca Site'de toplanan Kişisel Verileri kapsar ve diğer SOLIDWORKS web sitelerini veya iş kollarını kapsamaz.

1. BU GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI

Bu Gizlilik Politikası'nda kayıt sırasında ve Site'de veya Site aracılığıyla toplanan Kişisel Verileriniz ve Site'deki İçeriklere erişen, Site'deki İçerikleri kullanan, Site'den İçerik indiren veya Site'ye İçerik yükleyen kullanıcılar ve Tedarikçilere ve Site'nin ziyaretçileri ve kullanıcılarına ("Siz") ilişkin Kişisel Veriler dahil olmak üzere Kişisel Verilerinizin (aşağıda tanımlandığı şekliyle) korunmasını yöneten ilkeler ve kurallar belirtilmektedir.

Kişisel veriler ("Kişisel Veriler"), bir kişinin kimliğinin belirlenmesiyle sonuçlanabilecek tüm bilgiler anlamına gelir. Kişisel Olmayan Veriler, bir kişinin kimliğinin belirlenmesiyle sonuçlanmayacak tüm bilgiler anlamına gelir.

Site'nin https://www.3dcontentcentral.com/Terms-of-use.aspx adresinde bulunabilecek Kullanım Şartları bu Gizlilik Politikası'na dahildir. Bu Site'yi kullanımınız ve bize sağladığınız her türlü Kişisel Veri, bu Gizlilik Politikası'nın ve Kullanım Şartları'nın hükümlerine tabidir.

2. TOPLANAN VERİLER

Bilgi girmeden bu Site'yi kullananlardan toplanan Kişisel Veriler şunları içerebilir:

 • IP adresi
 • Tanımlama bilgilerinin içerikleri (aşağıda açıklandığı şekliyle)

Aşağıda listelenen amaçlarla bize bilgi sağlayan kişilerden toplanan Kişisel Veriler şunları içerebilir:

 • IP adresi
 • Tanımlama bilgilerinin içerikleri (aşağıda açıklandığı şekliyle)
 • Başlık
 • Ad ve soyadı
 • Posta adresi
 • E-posta adresi
 • Telefon numaraları
 • Oturum açma kimliği ve parolası
 • Üniversite, derece ve alınan kurslar
 • Kuruluş türü (şirket, okul, üniversite vb.), kuruluş adı, kuruluş büyüklüğü, departman ve iş unvanı
 • Sektör ve alt sektörler
 • İçeriklere erişen, İçerikleri kullanan ve indiren kişiler
 • İçerik yükleyen tedarikçiler
 • MAC adresi
 • Aşağıda listelenen amaçlar açısından alakalı olabilecek diğer her türlü Veri

Ancak her durumda toplanan Kişisel Veriler işbu belgede bölüm 4'te açıklanan amaçlar için gerekli olan verilerle sınırlıdır.

DS SolidWorks, bu Site'nin belirli işlev ve özelliklerini kullanmanız için Site'yi ziyaret ederken veya kullanırken belirli Kişisel Verileri sağlamanızı istemektedir. Kişisel Verilerinizin bir kısmını veya tamamını vermek veya vermemekte özgürsünüz. Ancak Kişisel Verilerinizin bir kısmını veya tamamını vermemeyi seçerseniz kısım 4'te tarif edilen amaçlara kısmen veya hiç ulaşılamayabilir, Site'nin bazı bölgeleri ve işlevleri düzgün çalışmayabilir ve/veya Site'deki bazı sayfalara erişiminiz reddedilebilir. Özellikle de Site aracılığıyla İçeriklere erişme, İçerik kullanma, yükleme veya indirme yetkisine sahip olmayabilirsiniz.

3. ÇOCUKLARLA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Site'deki İçerikler ve Site'nin kendisi 13 yaş altındaki çocuklara pazarlanmaz ve DS SolidWorks, 13 yaş altındaki çocukların Kişisel Verilerini bilinçli olarak toplamaz veya saklamaz. Ayrıca DS SolidWorks, yerel veri koruma yasaları izin vermediği müddetçe 13, 14 ve 15 yaşındaki kişilerin Kişisel Verilerini toplamaz veya saklamaz ya da bu kişilere e-postayla pazarlama mesajları göndermez.

Site'deki belirli İçerikler çocukların kullanımına uygun olabilir ancak bu durumda, yerel veri koruma yasaları kapsamında rıza yaşından küçük olan çocuklar bir DS SolidWorks hesabı oluşturmadan veya Site'deki İçeriklere erişmeden, Site'deki İçerikleri kullanmadan, Site'den İçerik indirmeden veya Site'ye İçerik yüklemeden önce velilerinden veya vasilerinden onay almalıdır. Öğretmenler ve okul idarecileri veli ve vasi adına hareket ederek çocuklardan Kişisel Veri toplanmasına onay verebilir (Okullar, bunun için her zaman velilerden veya vasilerden izin alındığından emin olmalıdır).

Veliler ya da vasiler çocuklarının DS SolidWorks'e kendi onayları olmadan veya bir öğretmenin ya da okul idarecisinin onayı olmadan Kişisel Veri sağladıklarını öğrenirlerse privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek DS SolidWorks'ten bu Kişisel Verileri kaldırmasını ve çocuğun hesabının sonlandırmasını isteyebilirler.

DS SolidWorks bir velinin veya vasinin onayı olmadan yerel veri koruma yasaları kapsamında rıza yaşından küçük bir çocuğun Kişisel Verilerini topladığını fark ederse söz konusu işleme için velinin ya da vasinin onayını almak veya söz konusu Kişisel Verileri kaldırarak çocuğun hesabını sonlandırmak için adımlar atacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

DS SolidWorks aşağıdaki yasal dayanaklara ve aşağıdaki amaçlara istinaden Site'deki İçeriklere erişme, Site'deki İçerikleri kullanma, Site'den İçerik indirme ve Site'ye İçerik yükleme amaçları için ve bunlarla bağlantılı olarak Kişisel Verilerinizi toplar ve kullanır:

Yasaların gerektirmesi halinde önceden onayınıza dayalı olarak (ör. Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn veya Norveç'te ikamet ediyorsanız) bilgi girişi yapmadan Site'yi ziyaret eden kişilerden toplanan Kişisel Verileri işleme faaliyetleri:

 • Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek ve
 • Daha önce bize vermiş olabileceğiniz bilgileri tanımak ve bu bilgileri yeniden sağlamak zorunda kalmamanızı sağlamak.

Yasaların gerektirmesi halinde önceden onayınıza dayalı olarak (ör. Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn veya Norveç'te ikamet ediyorsanız) yukarıda listelenen amaçlarla bize bilgi sağlayan kişilerden toplanan Kişisel Verileri işleme faaliyetleri:

 • DS SolidWorks'ten ve bayilerinden DS SolidWorks ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi istemenizi ve almanızı mümkün kılmak;
 • Size Siteler'de kişiselleştirilmiş etkileşimli bir kullanım sunmak;
 • İhtiyaçlarınızı ve ilgi alanlarınızı belirlemek ve Size en uygun ürün ve/veya hizmetleri sunmak;
 • Pazarlama faaliyetlerine ve anketlere katılmanıza olanak sağlamak ve
 • Bir seminere, web seminerine veya etkinliğe kaydolmanızı sağlamak.

Bir sözleşmenin ifa edilmesine dayalı işleme faaliyetleri:

 • Özel belgeler ve teknik yardım almak üzere bir hesap açıp bu hesabı kullanmanızı sağlamak;
 • Ticari bir hizmete veya bir destek hizmetine abone olmanızı sağlamak;
 • Site'deki İçeriklere erişmenize, bunları kullanmanıza ve indirmenize olanak sağlamak;
 • Tedarikçilerin Site'ye İçerik yüklemesine olanak sağlamak
 • Site'nin diğer kullanıcılarıyla bilgi alışverişinde bulunmanıza olanak sağlamak;
 • DS SolidWorks'ün konuşma verilerini de (ör. sohbet, e-posta ve sesli mesaj verileri) içerebilen iş ilişkilerini yönetmesine olanak sağlamak;
 • Size ticari hizmetler veya destek hizmetleri sunmak;
 • DS SolidWorks'ün geliştirme talepleri, olaylar ve ürün stabilitesi kontrolünü içeren Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini yönetmesine olanak sağlamak ve
 • İçerikler ile ilgili eğitimlerinizi ve/veya sertifikalarınızı yönetmek.

DS SolidWorks'ün meşru menfaatine dayalı işleme faaliyetleri:

 • Korsanlıkla Mücadele ve Uyumluluk programını yönetmek;
 • DS SolidWorks'ün, Avrupa Birliği ve üye devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ancak bunlarla sınırlı olmayan geçerli ihracat yasaları, ticari yaptırımları ve ambargoları ile ilgili yükümlülüklerini yönetmek. Bu, şunları içerebilir: (i) burada belirtildiği şekliyle herhangi bir kullanıcı kayıt verisinin ve kimliğiniz ile ilgili olarak sağladığınız diğer bilgilerin geçerli yaptırım uygulanan taraflar listeleri ile karşılaştırmalı otomatik kontrolleri, (ii) bir yaptırım uygulanan taraflar listesi güncellendiğinde veya Siz bilgilerinizi güncellediğinizde bu tür kontrollerin düzenli olarak tekrarlanması; (iii) potansiyel bir eşleşme olması halinde DS SolidWorks hizmetlerine ve sistemlerine erişimin bloke edilmesi ve (iv) potansiyel bir eşleşme olması halinde kimliğinizi doğrulamak üzere Sizinle iletişime geçilmesi.

DS SolidWorks tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldığınızda DS SolidWorks Sizin adınızı, şirketinizi ve e-posta adresinizi iletişim kurma ve fikir alışverişinde bulunma amacıyla aynı etkinliğin diğer katılımcıları ve sponsorları ile paylaşabilir. Ayrıca DS SolidWorks, yalnızca etkinlik boyunca özel beslenme gereksinimleri veya engellilik durumları olabilecek bireyleri tespit etmek ve onlarla özel olarak ilgilenmek amacıyla Sizden sağlığınız ile ilgili bilgiler isteyebilir.

DS SolidWorks tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldığınızda DS SolidWorks Sizin adınızı, şirketinizi ve e-posta adresinizi iletişim kurma ve fikir alışverişinde bulunma amacıyla aynı etkinliğin diğer katılımcıları ve sponsorları ile paylaşabilir. Ayrıca DS SolidWorks, yalnızca etkinlik boyunca özel beslenme gereksinimleri veya engellilik durumları olabilecek bireyleri tespit etmek ve onlarla özel olarak ilgilenmek amacıyla Sizden sağlığınız ile ilgili bilgiler isteyebilir.

DS SolidWorks ayrıca e-posta adresinizi idari amaçlarla veya ticari olmayan diğer amaçlarla (örneğin Size Site'deki önemli değişiklikleri bildirmek) kullanabilir. Dassault Systèmes Korsanlıkla Mücadele ve Uyumluluk programı kapsamında 3DS Grup Şirketleri, Kişisel Verilerinizi diğer işleme faaliyetleri aracılığıyla toplanan ilave ilgili Kişisel Verilerle birlikte toplayabilir ve kullanabilir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

DS SolidWorks Kişisel Verilerinizi gerekenden uzun süre saklamaz. Saklama süreleri veri kategorilerine ve diğer işleme faaliyetlerine bağlı olarak farklılık gösterir.

DS SolidWorks Kişisel Verilerinizi yasaların izin verdiği şekilde veya sizin onayınız ile işlediğinde veya kullandığında Kişisel Verilerinizi (i) yalnızca yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için gereken süre boyunca, (ii) DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizi kullanmaya yönelik meşru menfaati olduğunda Siz, DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizi kullanmasına itiraz edene kadar veya (iii) onayınızı vermiş olduğunuzda Siz onayınızı geri çekene kadar saklar. Ancak DS SolidWorks'ün geçerli yasalar gereği Kişisel Verilerinizi daha uzun süreyle saklaması gereken veya Kişisel Verilerinizin yasal iddialara karşı iddiada bulunmak ya da savunma yapmak için gerekli olduğu durumlarda DS SolidWorks Kişisel Verilerinizi ilgili saklama süresinin sonuna kadar veya söz konusu iddialar konusunda uzlaşmaya varılana kadar saklar.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE ALICILAR

Site'ye ABD dışındaki bir yerden erişiyorsanız, Massachusetts yasalarına, ilgili Kullanım Şartları'na ve Gizlilik Politikası'na tabi olan Site'yi kullanmaya devam etmekle Kişisel Verilerinizi ABD'ye aktarıyor olabileceğinizi ve bu aktarıma onay verdiğinizi lütfen unutmayın.

DS SolidWorks, global bir grubun bir üyesi olarak, Kişisel Verileri verimli bir şekilde yönetmek ve bu Kişisel Verileri çevrimiçi olarak veya bağlı kuruluşlarının  uluslararası operasyonları aracılığıyla başka şekillerde temin etmek için mevcut teknolojiden yararlanabilmektedir. Kişisel Veriler Site aracılığıyla toplanabilir ve daha sonra bu Gizlilik Politikası'nda bölüm 4'te beyan edilen amaçlarla DS SolidWorks'ün bir bağlı kuruluşuna ifşa edilebilir ve bu tür bir kuruluş tarafından kullanılabilir.

Site'ye ABD dışındaki bir yerden erişiyorsanız, Massachusetts yasalarına, ilgili Kullanım Şartları'na ve Gizlilik Politikası'na tabi olan Site'yi kullanmaya devam etmekle Kişisel Verilerinizi ABD'ye aktarıyor olabileceğinizi ve bu aktarıma onay verdiğinizi lütfen unutmayın.

DS SolidWorks, global bir grubun bir üyesi olarak, Kişisel Verileri verimli bir şekilde yönetmek ve bu Kişisel Verileri çevrimiçi olarak veya bağlı kuruluşlarının uluslararası operasyonları aracılığıyla başka şekillerde temin etmek için mevcut teknolojiden yararlanabilmektedir. Kişisel Veriler Site aracılığıyla toplanabilir ve daha sonra bu Gizlilik Politikası'nda bölüm 4'te beyan edilen amaçlarla DS SolidWorks'ün bir bağlı kuruluşuna ifşa edilebilir ve bu tür bir kuruluş tarafından kullanılabilir.

DS SolidWorks, yukarıda kısım 4'te sıralanan amaçlarla kendisine Kişisel Veri sağladığı üçüncü bir tarafın Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikası'na veya ilgili yasalara aykırı olarak kullandığını veya ifşa ettiğini bildiği durumlarda, bu kullanım veya ifşanın engellenmesi veya durdurulması için makul çabayı gösterir.

DS SolidWorks'e Kişisel Verilerinizi asıl toplanma amacından farklı bir amaçla kullanma izni verip vermeyeceğinize karar verme fırsatınız olacaktır.

DS SolidWorks ayrıca, teknik nedenlerle (barındırma hizmetleri gibi) veya DS SolidWorks'ün yasal çıkarlarını korumak için gerekli olduğunu (üçüncü bir şirket tarafından satın alınma ya da üçüncü bir şirketle birleşme veya DS SolidWorks'ün kısmen ya da tamamen tasfiye edilmesi gibi bir durumda) belirlemesi durumunda Kişisel Verileri üçüncü taraflara ifşa eder.

Ek olarak, DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizi Size atanan veya bulunduğunuz yerdeki bayi ile paylaşabilir. DS SolidWorks ayrıca, DS SolidWorks ve iş ortakları bir etkinliğe birlikte sponsorluk yapmak veya Sizin de bulunduğunuz bir pazarlama promosyonuna birlikte katılmak için bir araya geldiğinde Kişisel Verilerinizi iş ortakları ile paylaşabilir.

Ayrıca, geçerli yasaların izin vermesi halinde DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizi, erişmek istediğiniz bir İçeriğin sahibi olan, bir parça modelinin üçüncü taraf tedarikçisi gibi bir üçüncü tarafla da paylaşabilir. Bu İçeriğe erişmekle DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizi İçeriğin sahibine göndermesine onay vermiş ve Kişisel Verilerinizin İçerik sahibi tarafından kendi gizlilik politikalarına göre işleneceğini kabul etmiş olursunuz.

DS SolidWorks, ayrıca, yasaların emretmesi veya DS SolidWorks'ün (bir müzekkere, celp ya da başka bir mahkeme emri gibi) yasal bir sürece uymak veya DS SolidWorks'ün, müşterilerimizin veya kamunun haklarını, mal ve mülkünü veya kişisel güvenliğini korumak için gerekli olduğuna samimi olarak inanması durumunda da bu kişisel bilgileri ifşa edebilir.

Geçerli yasaların izin vermesi halinde DS SolidWorks, Size hedef kitleye yönelik pazarlama veya reklam sunmak üzere de Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu aktarım işlemleri internet üzerinden, postayla, faksla veya DS SolidWorks'ün uygun olduğunu belirlediği ve yasalara uygun başka herhangi bir yöntemle yapılabilir.

7. VERİLERE ERİŞİM VE VERİLERDE DÜZELTME YAPILMASI HAKKI VE DİĞER HAKLAR

DS SolidWorks, toplanan Kişisel Verilerin bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlarla kullanılmasını ve bu Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için makul düzeyde çaba gösterecektir.

Kişisel Verilerinize erişme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini, tamamlanmasını, güncellenmesini ve silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Bunlara ek olarak DS SolidWorks'ün sakladığı Kişisel Verilerin bir kopyasını edinme hakkına da sahipsiniz.

Bir hesabınız varsa Kişisel Verilerinize erişme ve bunları düzeltme haklarınızı hesabınızda oturum açarak kullanabilirsiniz. Aksi halde verilere erişme ve bunları düzeltme haklarınızı privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek kullanabilirsiniz.

DS SolidWorks, geçerli yasa ve yönetmelikler ile yasaklanmadığı müddetçe talebin kapsamına bağlı olarak Kişisel Verilere erişmek, bunları değiştirmek ve silmek ile bağlantılı olarak yaptığı masrafları karşılamak için makul bir ücret talep etme hakkını saklı tutar. DS SolidWorks, geçerli yasa ve yönetmeliklerce tanımlanan sınırlı sayıda durumda Kişisel Verilere erişim sağlamayı reddedebilir.

8. VERİ GÜVENLİĞİ

DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizin gizliliğini garanti altına almak ve bunların bozulmasını, hasar görmesini, imha edilmesini veya izni olmayan taraflara ifşa edilmesini engellemek amacıyla, iletmeyi seçtiğiniz Kişisel Verilerin korunmasını ve güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.

DS SolidWorks, Kişisel Verilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını ve bunlara izinsiz erişilmesini, bunların ifşa, tahrif ve imha edilmesini önlemek için makul düzeyde fiziksel, elektronik ve prosedürel güvenlik tedbirleri sağlar. DS SolidWorks, bu güvenlik tedbirlerinin bir parçası olarak, aktarım sırasında Kişisel Verileri korumak ve aktarım hatalarını veya üçüncü taraflarca girişilecek izinsiz eylemleri önlemek için tasarlanmış gelişmiş teknolojiler kullanır. Ancak, DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizi korumak için bu çabaları gösteriyor olsa da internet üzerinden veri aktarımında kaçınılmaz olan riskler göz önüne alındığında, DS SolidWorks'ün makul kontrolünün ötesinde olan ve Kişisel Veri aktarım işlemi sırasında oluşacak hataların tümüne karşı eksiksiz bir koruma sağlamayı garanti edemez.

Kişisel Veriler gizli olabileceğinden erişim, 3DS Grup Şirketleri'nin işlerini yaparken bu verileri bilmesi gereken çalışanları, yüklenicileri, bayileri ve üstlenicileri ile sınırlıdır. Kişisel Verilerinize erişimi olan herkes gizliliği korumakla görevlidir ve bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda disiplin cezalarına ve/veya diğer yaptırımlara tabidir.

Ancak Kişisel Verilerinize izinsiz erişilmesini engellemek için tedbirli davranmanız önemlidir.

Parolanızın ve Hesabınızdaki bilgilerin gizliliğini korumaktan Siz sorumlusunuz. Bu nedenle bir bilgisayarı ortak kullanmanız durumunda Oturumunuzu kapattığınızdan emin olmalısınız.

9. TANIMLAMA BİLGİLERİ

Site, tanımlama bilgilerini veya Kişisel Veri toplayıp saklayan diğer teknolojileri (topluca "tanımlama bilgileri" olarak anılacaktır) kullanabilir. Tanımlama bilgileri, Site'deki gezinmeniz ve Site'yi kullanımınız ile ilgili olarak kişisel ve kişisel olmayan bilgiler kaydetmek için saklanan ve kullanılan metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri kalıcı (Site'yi sonraki ziyaretlerinizde kullanılmak üzere tarayıcınızı kapattıktan sonra kalır) veya geçici (tarayıcınızı kapattığınızda silinir) olabilir.

DS SolidWorks tanımlama bilgilerini şu amaçlarla kullanabilir: kullanıcı deneyiminizi geliştirmek: örneğin, aynı bilgileri birkaç kez girmek zorunda kalmamanız için cihazınızı tanımak üzere bir hizmeti etkinleştirmek ve daha önce vermiş olabileceğiniz kullanıcı adını ve parolayı tekrar tekrar vermek zorunda kalmamanız için bunları tanımak; şu amaçlarla Site'deki trafiği ve verileri analiz etmek: daha kolay kullanım ve gezinme deneyimi sunmak üzere ve yeterli yanıt sürelerine sahip olmak için yeterli kapasiteye sahip olmak üzere Site'yi kaç kişinin ziyaret ettiğini ölçmek ve DS SolidWorks'ün kişilerin Site ile nasıl etkileşim kurduğunu anlamasına yardımcı olarak DS SolidWorks'ün Site'nin işlevselliğini ve performansını iyileştirmesini sağlamak. DS SolidWorks ayrıca Site'nin etkinliğini ölçmek ve analiz etmek ve özellikle gezinme alışkanlıklarınızı analiz etmek ve Site'nin hedef kitlesini ölçmek, ilgi alanlarınızı analiz etmek ve size hedef kitleye yönelik pazarlama veya reklamlar sunmak ve sosyal ağlardaki başka kimselerle Sitelerdeki içeriği paylaşmanıza ve nelere bakmakta olduğunuzu ve içerik hakkında ne düşündüğünüzü başkalarına bildirmenize olanak tanımak için (örneğin, Facebook'taki "Beğen" düğmesi) üçüncü taraf üstlenici hizmetleri (ör. Adobe Analytics, Google Analytics, Piwik, DART, LinkedIn) kullanabilir.

Bu durumlarda, bu üçüncü taraf üstlenicilerin sağladığı tanımlama bilgileri kullanılabilir ve saklanabilir. Bu tanımlama bilgilerinin oluşturduğu bilgiler aktarılırken tanımlama bilgilerinin ayarları, coğrafi konumu belirlenmeden ve saklanmadan önce IP adreslerinin anonim hale getirilmesini sağlar. Üçüncü taraf üstlenicilerimiz bu bilgileri, Site'yi nasıl kullandığınızı değerlendirerek DS SolidWorks'ün ihtiyaçlarınıza uygun daha iyi hizmetler ve Size ihtiyaçlarınıza uygun reklamlar sunabilmesi için Site'deki faaliyetler konusunda raporlar derlemek için kullanırlar. Tanımlama bilgileri, IP adresinizi sakladıkları herhangi bir başka veriyle ilişkilendirmez.

Siz Siteler'de gezinirken tarayıcı ayarlarınız izin veriyorsa tanımlama bilgileri varsayılan olarak etkindir ve cihazınızda yerel olarak veri okuma veya saklama işlemi yapılabilir. DS SolidWorks farklı bir cihazla ilk kez Site'ye eriştiğinizde Size tanımlama bilgileri ile ilgili bildirimde bulunur; DS SolidWorks açık onayınızı almadan hiçbir tanımlama bilgisi yüklemez. Tanımlama bilgilerinin tamamını veya bir kısmını kabul etmeyi ya da reddetmeyi seçebilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı tanımlama bilgilerini (web analiz hizmetleri için kullanılanlar dahil) reddedecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Ancak bunu yaparsanız Site'nin bazı bölgeleri ve özellikleri düzgün çalışmayabilir ve/veya Site'nin bazı kısımlarına veya hizmetlerine erişemeyebilirsiniz.

Buradan tercihlerinizi ayarlayabilir ve buradan tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

10. DS SOLIDWORKS TARAFINDAN KONTROL EDİLMEYEN WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Bu Site, Tedarikçi modelleri ve ilginizi çekebilecek başka ürünlerden oluşan İçeriklere sahip üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar sunabilir.

DS SolidWorks üçüncü taraf web sitelerinin içeriği veya bu üçüncü tarafların uygulamaları üzerinde, toplayabilecekleri ve dolayısıyla DS SolidWorks'ün kontrolünde olmayan Kişisel Verilerin korunmasıyla bağlantılı olarak herhangi bir denetime sahip değildir. Bu nedenle DS SolidWorks, üçüncü taraf web sitelerinin içeriğine veya bu üçüncü tarafların Kişisel Verilerin korunmasıyla ilgili uygulamalarına ilişkin hiçbir sorumluluğa sahip değildir.

Dolayısıyla bu üçüncü tarafların gizlilik politikaları konusunda bilgi sahibi olmak Sizin sorumluluğunuzdur.

11. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizi korumak için makul önlemleri almasına rağmen Kişisel Verileri tamamen güvenli bir şekilde iletmenin veya depolamanın bir yöntemi olmadığını kabul ediyoruz.

Ancak DS SolidWorks, Kişisel Verilerin gizliliğini sağlamayı taahhüt eder. Kişisel Verilerinizin güvenliğinin ihlal edildiğini veya bunların kötüye kullanıldığını düşünüyorsanız privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek DS SolidWorks ile iletişime geçmeniz gerekir.

DS SolidWorks, Kişisel Verilerin bu Gizlilik Politikasında bulunan ilkeler uyarınca kullanılmasına ve ifşa edilmesine ilişkin şikayetler hakkında soruşturma yapar ve bunları çözmeye çalışır.

Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya Kişisel Verilerin uygunsuz kullanımı yerel yasalar kapsamında suç teşkil edebilir.

Sürekli ikamet adresiniz Avrupa Birliği, Lihtenştayn, Norveç veya İzlanda'da ise yetkili veri koruma kurumunuza şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

 

12. İRTİBAT

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir ek sorunuz varsa, DS SolidWorks'ten bilgi almayı iptal etmek istiyorsanız veya Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınız ile ilgili herhangi bir talebiniz varsa şu adrese e-posta gönderebilirsiniz: privacy@solidworks.com

Ayrıca bu Site'de DS SolidWorks veya herhangi bir 3DS Grup Şirketleri tarafından işlenen Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınız veya bu haklarınızı kullanma ile ilgili herhangi bir endişeniz ya da talebiniz varsa aşağıdaki adrese bir e-posta göndererek 3DS Grubu Veri Koruma Ofisi ile de iletişime geçebileceğinizi unutmayın: 3DS.Compliance-Privacy@3ds.com

13. GİZLİLİK POLİTİKASININ YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ VE POLİTİKADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Bu Gizlilik Politikası, DS SolidWorks'ün gerekliliklerine ve koşullarına göre ya da geçerli kanunlar ve yönetmelikler gereğince güncellenebilir; lütfen güncelleme olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Bu Gizlilik Politikası'nda önemli değişiklikler olması halinde DS SolidWorks size e-posta aracılığıyla ya da bu Site'de bir bildirim yayınlayarak bilgi verir.

Son değişiklik: Bu Gizlilik Politikası en son 18 Ekim 2019 tarihinde değiştirilmiştir.