Gizlilik Politikası

3D ContentCentral® Gizlilik Politikası

Genel merkezi 175 Wyman Street, Waltham Massachusetts 02451 ABD adresinde bulunan ve bir Delaware Şirketi olan Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (bundan sonra “DS SolidWorks” olarak anılacaktır), bu web sitesini ("Site") kullanan ve burada gezinen kişilerin Kişisel Verileri dahil olmak üzere iş faaliyetleri kapsamında Kişisel Veriler (aşağıda tanımlandığı şekliyle) işler.

Bu "Gizlilik Politikasının" amacı, DS SolidWorks tarafından bu Sitede Kişisel Verilerin toplandığı tüm kişileri ("siz" veya "sizin") DS SolidWorks'ün bu Sitede söz konusu Kişisel Verileri nasıl toplayıp kullandığına ve sizin bunların kullanımını nasıl kontrol edebileceğinize dair bilgilendirmektir.

1. BU GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI

Bu Gizlilik Politikası, Sitede veya Site aracılığıyla toplanan Kişisel Veriler de dahil olmak üzere sizin Kişisel Verilerinizin korunmasına ilişkin prensipleri ve kuralları belirler.

DS SolidWorks, bu Sitede Kişisel Veriler toplar (kayıt sırasında ve siteyi ziyaret eden kişilerden, Sitedeki İçeriğe erişen, İçeriği kullanan, Siteden İçerik indiren ve Siteye İçerik yükleyen kişilerden veri toplama dahil) ve bu Gizlilik Politikası söz konusu toplama faaliyeti için geçerlidir.

Kişisel veriler ("Kişisel Veriler"), tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişiyle ilgili her türlü bilgiyi ifade eder. Tanımlanabilir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir kimlik numarasına veya kişiye özel bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunularak tanımlanabilen kişidir.

Kişisel Olmayan Veri, bir kişinin tanımlanmasıyla sonuçlanmayan her türlü bilgi anlamına gelir.

https://www.3dcontentcentral.com/Terms-of-use.aspx adresinde bulunabilecek Site’nin Kullanım Şartları bu Gizlilik Politikasına dahildir. Siteyi kullanımınız ve Sitede verdiğiniz her tür Kişisel Veri, bu Gizlilik Politikasının ve Kullanım Şartlarının hükümlerine tabidir.

Diğer DS SolidWorks ürünlerinin ve hizmetlerinin ayrı gizlilik politikalarına tabi olduğunu unutmayın. Bu Gizlilik Politikası yalnızca Sitede toplanan Kişisel Verileri kapsar ve diğer DS SolidWorks web sitelerini veya iş kollarını kapsamaz.

2. TOPLANAN VERİLER

 1. Ziyaretçiler

  Ziyaretçiler, Siteye kaydolmadan Siteyi ziyaret eden kişilerdir. Ziyaretçilerden toplanan Kişisel Veriler şunları içerebilir:

  • IP adresi;
  • Tanımlama bilgilerinin içerikleri (aşağıda açıklandığı şekliyle) ve
  • Aşağıda listelenen amaçlar doğrultusunda alakalı olabilecek diğer her türlü Kişisel Veri.
 2. Kullanıcılar

  Aşağıda listelenen amaçlar doğrultusunda Kullanıcılardan (Kullanıcılar, Siteyi ziyaret eden ve bilgi girenlerdir) toplanan Kişisel Veriler şunları içerebilir:

  • Unvan;
  • Ad ve soyadı;
  • Posta adresi;
  • E-posta adresi;
  • Telefon numaraları;
  • Oturum açma kimliği ve parolası;
  • Üniversite, derece ve alınan kurslar;
  • Kuruluş türü (şirket, okul, üniversite vb.), kuruluş adı, kuruluş büyüklüğü, departman ve iş unvanı;
  • Sektör ve alt sektörler;
  • İçeriklere erişen, İçerikleri kullanan ve indiren kişiler;
  • İçerik yükleyen tedarikçiler;
  • IP ve/veya MAC adresi;
  • Tanımlama Bilgileri (Bölüm 10'da açıklandığı gibi) ve
  • Aşağıda listelenen amaçlar açısından alakalı olabilecek diğer her türlü Veri.

  Ancak her durumda, toplanan Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te tarif edilen amaçlar doğrultusunda gerekli olan verilerle sınırlıdır.

  Siteyi ziyaret edenler ve kullananlar için: DS SolidWorks, Sitenin belirli işlev ve özelliklerini kullanmanız için Siteyi kullanırken veya ziyaret ederken belirli Kişisel Verileri sağlamanızı istemektedir. Kişisel Verilerinizin bir kısmını veya tamamını vermek veya vermemekte özgürsünüz. Ancak Kişisel Verilerinizin bir kısmını veya tamamını vermemeyi seçerseniz 4. Bölümde açıklanan amaçlara kısmen veya hiç ulaşılamayabilir, Sitenin bazı bölgeleri ve işlevleri düzgün çalışmayabilir ve/veya Sitelerdeki bazı sayfalara erişiminiz reddedilebilir. Özellikle de Site aracılığıyla İçeriklere erişme, İçerik indirme, kullanma ya da yükleme yetkisine sahip olmazsınız.

3. ÇOCUKLARLA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Sitenin kendisi ve Sitedeki İçerikler, 13 yaş altındaki çocuklara pazarlanmaz ve DS SolidWorks, 13 yaş altındaki çocukların Kişisel Verilerini bilinçli olarak toplamaz veya saklamaz. Ayrıca DS SolidWorks, yerel veri koruma yasaları izin vermediği müddetçe 13, 14 ve 15 yaşındaki kişilerin Kişisel Verilerini toplamaz veya saklamaz ya da bu kişilere e-postayla pazarlama mesajları göndermez.

Sitedeki belirli İçerikler çocukların kullanımına uygun olabilir ancak bu durumda, yerel veri koruma yasaları kapsamında rıza yaşından küçük olan çocuklar bir DS SolidWorks hesabı oluşturmadan veya Sitedeki İçeriklere erişmeden, Sitedeki İçerikleri kullanmadan, Siteden İçerik indirmeden veya Siteye İçerik yüklemeden önce ebeveynlerinden veya vasilerinden onay almalıdır. Öğretmenler ve okul idarecileri ebeveyn ve vasi adına hareket ederek çocuklardan Kişisel Veri toplanmasına onay verebilir (Okullar, bunun için her zaman ebeveynlerden veya vasilerden izin alındığından emin olmalıdır).

Ebeveyn veya vasiler, çocuklarının DS SolidWorks'e kendi onayları veya bir öğretmenin veya okul idarecisinin onayı olmadan Kişisel Veriler sağladığını fark ederlerse privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek DS SolidWorks'ün bu Kişisel Verileri kaldırmasını ve çocuğun hesabını sonlandırmasını isteyebilirler.

DS SolidWorks, yerel veri koruma yasaları çerçevesinde reşit olmayan bir çocuktan ebeveynin veya vasinin izni olmaksızın Kişisel Veriler toplandığını fark ederse söz konusu veri işleme için ebeveynin veya vasinin iznini almak ya da anılan Kişisel Verileri kaldırmak ve çocuğun hesabını sonlandırmak üzere önlemler alacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

İster ziyaretçi ister kullanıcı olun, DS SolidWorks Kişisel Verilerinizi aşağıdaki yasal dayanaklarla ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda toplar ve kullanır:

 • Yasaların gerektirdiği durumlarda (ör. Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn veya Norveç'te ikamet ediyorsanız) ön onayınıza dayanan işleme faaliyetleri:

  • Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek ve
  • Bize daha önceden bilgi vermişseniz bunu fark etmek ve aynı bilgileri tekrar sunmak zorunda kalmamanızı sağlamak.
 • DS SolidWorks'ün meşru menfaatine dayanan işleme faaliyetleri:

  • DS SolidWorks'ün anketleri yönetmesine izin vermek.
 • Ayrıca, kullanıcı iseniz DS SolidWorks Kişisel Verilerinizi aşağıdaki yasal dayanaklarla ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda toplar:

 • Yasaların gerektirdiği durumlarda (ör. Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn veya Norveç'te ikamet ediyorsanız) ön onayınıza dayanan işleme faaliyetleri:

  • DS SolidWorks ya da DS SolidWorks ile ilişkili bir üçüncü taraftan DS SolidWorks ile DS SolidWorks ürün ve hizmetleri hakkında bilgi talep etmenize veya almanıza olanak sağlamak;
  • İhtiyaçlarınızı ve ilgi alanlarınızı belirlemek ve size en uygun ürün ve/veya hizmetleri sunmak;
  • DS SolidWorks'ün pazarlama faaliyetlerini yönetmesine olanak sağlamak;
  • Bir seminere, web seminerine veya etkinliğe kaydolmanızı sağlamak;
  • Bir yarışmaya katılmanıza olanak sağlamak ve
  • Bir kullanıcı profili oluşturmanıza olanak sağlamak. DS SolidWorks, size Siteyi kullanma (forumlar, bloglar ve ağlar dahil) ve kaydolmanızı ve bir kullanıcı profili oluşturmanızı gerektiren Site İçeriklerine erişme, bu İçerikleri kullanma, Siteden İçerik indirme veya Siteye İçerik yükleme olanağı sağlar. Kullanıcı profilleri, adınız, fotoğrafınız, sosyal medya hesaplarınız, posta adresiniz veya e-posta adresiniz ya da bunlardan her ikisi, telefon numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, becerileriniz ve şirketinizle ilgili temel bilgiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hakkınızdaki kişisel bilgileri diğer kullanıcılara gösterme seçeneği sunar. Bu profiller tek bir Site ile ilgili olabilir ya da DS SolidWorks ürün ve hizmetlerine veya her ikisine birden erişmenize izin verebilir.

  İlgili bilgiler sosyal ağların kendi veri tabanlarındaki bilgilerle eşleştiğinde DS SolidWorks, size daha fazla alakalı bilgi gösterebilmek amacıyla, sağlaması yapılmış bir kullanıcı Kimliği gibi kesinlikle gerekli olan bazı Kişisel Verileri üçüncü taraflarca işletilen sosyal ağlar veya diğer web tekliflerine (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram veya Google gibi) sunabilir.

 • DS SolidWorks'ün meşru menfaatine dayalı işleme faaliyetleri:

  • Halihazırda DS SolidWorks ürün ve hizmetlerini kullanıyorsanız DS SolidWorks'ün kendi benzer mal ve ürünlerine ilişkin pazarlama faaliyetlerini yönetmesine olanak sağlamak;
  • İlgili ihracat yasaları, ticari yaptırımlar ve sınırlama olmaksızın Avrupa Birliği ve üye devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ambargolar ile ilgili DS SolidWorks yükümlülüklerini yönetmek. Buna şunlar dâhil olabilir: (i) bu Politikada belirtilen her türlü kullanıcı kayıt verileri ile sizin kimliğinizle ilgili sunmuş olduğunuz diğer bilgilerin geçerli yaptırıma tabi taraflar listeleriyle otomatik bir şekilde karşılaştırılarak kontrol edilmesi, (ii) bir yaptırıma tabi taraflar listesi her güncellendiğinde veya siz bilgilerinizi güncellediğinizde söz konusu kontrollerin düzenli olarak tekrarlanması, (iii) olası bir eşleşme olduğunda DS SolidWorks hizmet ve sistemlerine erişimin bloke edilmesi ve (iv) olası bir eşleşme olduğunda kimliğinizi teyit etmek için sizinle irtibata geçilmesi ve
  • 3DS Korsanlıkla Mücadele ve Uyumluluk programını yönetmek.
 • Bir sözleşmenin ifasına dayanan işleme faaliyetleri:

  • Size Sitede kişiselleştirilmiş etkileşimli bir kullanım sunmak;
  • Özel belgeler ve teknik yardım almak üzere bir hesap açıp bu hesabı kullanmanızı sağlamak;
  • Site tarafından sunulan tüm özellik ve seçeneklere erişmek;
  • Sitenin diğer kullanıcılarıyla bilgi alışverişinde bulunmanıza olanak sağlamak;
  • DS SolidWorks'ün satış fırsatları, ticari teklifler, satın alma, sözleşmeler, siparişler ve faturalar dâhil olmak üzere konuşmaya dayalı verileri (ör. sohbet, e-posta ve sesli mesajlaşma verilerini) de kapsayabilecek olan iş ilişkilerini yönetmesine olanak sağlamak;
  • Size ticari hizmetler veya destek hizmetleri sunmak ve
  • Sitedeki İçeriklere erişmenize, bunları kullanmanıza, indirmenize ve yüklemenize olanak sağlamak.

Genel olarak, onay gerekmeyen durumlarda, ilgili iş ilişkisi için gerekli olan pazarlamayla alakasız iletişimleri almamayı tercih etmeniz mümkün değildir. DS SolidWorks, pazarlama ile ilgili iletişimler (ör. e-postalar ve telefon görüşmeleri) konusunda (i) yasal olarak gerekli olduğunda, size bu tür iletişimleri yalnızca siz önceden talep etmiş iseniz gönderir ve (ii) size DS SolidWorks'ten pazarlama ile ilgili daha fazla iletişim almamayı tercih etme fırsatı sunar.

DS SolidWorks tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldığınızda DS SolidWorks sizin adınızı, şirketinizi ve e-posta adresinizi iletişim kurma ve fikir alışverişinde bulunma amacıyla aynı etkinliğin diğer katılımcıları ve sponsorları ile paylaşabilir. Ayrıca DS SolidWorks, yalnızca etkinlik boyunca özel beslenme gereksinimleri veya engellilik durumları olabilecek bireyleri tespit etmek ve onlarla özel olarak ilgilenmek amacıyla sizden sağlığınız ile ilgili bilgiler isteyebilir.

İlgili yerel yasaya tabi olmak üzere, e-posta adresi gibi ancak bununla sınırlı olmayan Kişisel Veriler sunduğunuzda DS SolidWorks ile onun iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının ("3DS Grubu Şirketleri") size ticari veya pazarlamayla ilgili yazışmalar göndermek üzere diğer ilgili Kişisel Veriler ile birlikte bu Kişisel Verileri kullanmasına açıkça izin vermiş olursunuz. DS SolidWorks ayrıca e-posta adresinizi idari ve diğer pazarlama dışı amaçlar (örneğin, Sitedeki önemli değişiklikler konusunda size bildirimde bulunmak) için de kullanabilir. 3DS Korsanlıkla Mücadele ve Uyumluluk programı kapsamında, 3DS Grup Şirketleri Kişisel Verilerinizi toplayabilir ve diğer işleme faaliyetleri aracılığıyla toplanan ilgili ilave Kişisel Veriler ile birlikte kullanabilir.

5. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

DS SolidWorks Kişisel Verilerinizi gerekenden uzun süre saklamaz. Saklama süreleri veri kategorilerine ve işleme faaliyetlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. DS SolidWorks Kişisel Verilerinizi yasaların izin verdiği şekilde veya sizin onayınız ile işlediğinde veya kullandığında Kişisel Verilerinizi (i) yalnızca yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için gereken süre boyunca, (ii) DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizi kullanmaya yönelik meşru menfaati olduğunda siz, DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizi kullanmasına itiraz edene kadar veya (iii) onayınızı vermiş olduğunuzda siz onayınızı geri çekene kadar saklar. Ancak DS SolidWorks'ün geçerli yasalar gereği Kişisel Verilerinizi daha uzun süre saklaması gereken veya Kişisel Verilerinizin yasal iddialara karşı iddiada bulunmak ya da savunma yapmak için gerekli olduğu durumlarda DS SolidWorks Kişisel Verilerinizi ilgili saklama süresinin sonuna kadar veya söz konusu iddialar konusunda uzlaşmaya varılana kadar saklar.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Siteye ABD dışındaki bir yerden erişiyorsanız Massachusetts yasalarına, ilgili Kullanım Şartlarına ve Gizlilik Politikasına tabi olan Siteyi kullanmaya devam etmekle Kişisel Verilerinizi ABD'ye aktarıyor olabileceğinizi ve bu aktarıma onay verdiğinizi lütfen unutmayın. Kişisel Verilerin Avrupa Birliği'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne ve 3DS Grup Şirketlerinin bulunduğu ve Avrupa Komisyonu tarafından bir yeterlilik kararına tabi olmayan diğer ülkelere aktarımına ilişkin yeterli önlemleri sağlamak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme maddelerini veya Avrupa Birliği yasaları kapsamında başka yöntemler kullandığımızı lütfen unutmayın. 3DS Grup Şirketlerinin konumlarının bir listesi https://www.3ds.com/about-3ds/world-presence/ adresinde mevcuttur.

7. VERİLERE ERİŞİM VE VERİLERDE DÜZELTME YAPILMASI HAKKI VE DİĞER HAKLAR

DS SolidWorks, toplanan Kişisel Verilerin bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlarla kullanılmasını ve bu Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için makul düzeyde çaba gösterecektir.

Kişisel Verilerinize erişme hakkına sahipsinizdir. Ayrıca, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini, tamamlanmasını, güncellenmesini ve silinmesini talep etme hakkına da sahipsinizdir. İşlemeye kısıtlama getirme hakkınız vardır. Bunlara ek olarak DS SolidWorks'ün sakladığı Kişisel Verilerin bir kopyasını edinme hakkına da sahipsinizdir. Kişisel Verilerinizin özel şekilde işlenmesine ilişkin itiraz hakkınız vardır. Ayrıca, veri taşınabilirliğine ilişkin hakkınız da olabilir.

Bir hesabınız bulunuyorsa haklarınızı hesabınızda oturum açarak kullanabilirsiniz. Aksi takdirde haklarınızı privacy@solidworks.com adresine göndereceğiniz bir e-posta ile kullanabilirsiniz.

Geçerli yasa ve yönetmeliklerce izin veriliyor ise ve talebin kapsamına bağlı olarak DS SolidWorks, Kişisel Verilere erişme, bunları değiştirme ve silme işlemleriyle bağlantılı olarak oluşan masrafları karşılamak için makul bir ücret isteme hakkını saklı tutar. DS SolidWorks, ilgili yasa ve yönetmeliklerce tanımlanan sınırlı sayıda durumda Kişisel Verilere erişimi engelleyebilir.

8. VERİNİN ALICILARI

Kişisel Verileriniz, bu Gizlilik Politikasının 4. Bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda 3DS Grup Şirketlerinden birine ifşa edilebilir ve bu şirketlerden biri tarafından kullanılabilir.

DS SolidWorks'ün, DS SolidWorks tarafından yukarıdaki 4. Bölümde listelenen amaçlar doğrultusunda Kişisel Veriler sağlanan bir üçüncü tarafın ilgili Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikası hükümlerine veya geçerli yasalara uygun olmayan şekilde kullandığı veya ifşa ettiğini öğrenmesi durumunda DS SolidWorks, böyle bir kullanım veya ifşa durumunu önlemek veya durdurmak için makul önlemler alır.

DS SolidWorks'ün teknik nedenlerden ötürü (üçüncü tarafça sunulan barındırma hizmetleri gibi) veya DS SolidWorks'ün yasal menfaatlerini korumak için (şirket varlıklarının üçüncü bir şirkete satılması veya kontrol/hakimiyet durumunda bir değişiklik olması ya da DS SolidWorks'ün tamamen veya kısmen tasfiye edilmesi durumunda) ifşa etmenin gerekli olduğuna karar vermesi durumunda da DS SolidWorks, Kişisel Verileri üçüncü taraflara ifşa eder.

Ek olarak, DS SolidWorks, DS SolidWorks'ün işleri doğrultusunda Kişisel Verilerinizi size atanan veya bulunduğunuz bölgede yer alan satıcıyla paylaşabilir. DS SolidWorks, ayrıca, DS SolidWorks ve iş ortakları bir etkinliğe birlikte sponsorluk yapmak veya sizin de bulunduğunuz bir pazarlama promosyonuna birlikte katılmak için bir araya geldiğinde, Kişisel Verilerinizi iş ortakları ile paylaşabilir.

Ayrıca, geçerli yasaların izin vermesi halinde DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizi, erişmek istediğiniz bir İçeriğin sahibi olan, bir parça modelinin üçüncü taraf tedarikçisi gibi bir üçüncü taraf ile de paylaşabilir. Bu İçeriğe erişmekle DS SolidWorks'ün Kişisel Verilerinizi İçeriğin sahibine göndermesine onay vermiş ve Kişisel Verilerinizin İçerik sahibi tarafından kendi gizlilik politikalarına göre işleneceğini kabul etmiş olursunuz.

Ayrıca DS SolidWorks, yasaların gerektirdiği durumlarda veya DS SolidWorks'ün iyi niyetli bir şekilde ifşa işleminin yasal süreçlere (örneğin; tutuklama müzekkeresi, mahkeme celbi veya başka bir mahkeme emri) uymak ya da DS SolidWorks'ün, DS SolidWorks müşterilerinin veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini korumak için gerekli olduğunu düşündüğü durumlarda Kişisel Verilerinizi ifşa edebilir.

Geçerli yasaların izin vermesi halinde DS SolidWorks, size hedef kitleye yönelik pazarlama veya reklam sunmak üzere de Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabilir.

9. VERİ GÜVENLİĞİ

DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizin gizliliğini garanti altına almak ve bunların tahrif edilmesini, hasar görmesini, imha edilmesini veya izni olmayan taraflara ifşa edilmesini engellemek amacıyla, iletmeyi seçtiğiniz Kişisel Verilerin korunmasını ve güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.

DS SolidWorks, Kişisel Verileri kayıp, kötüye kullanım ve yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve imha durumlarından korumak amacıyla makul fiziksel, elektronik tedbirler ve usul tedbirleri bulundurur. DS SolidWorks, bu güvenlik tedbirlerinin bir parçası olarak, aktarım sırasında Kişisel Verileri korumak ve aktarım hatalarını veya üçüncü taraflarca girişilecek izinsiz eylemleri önlemek için tasarlanmış gelişmiş teknolojiler kullanır. Ancak DS SolidWorks, Kişisel Verilerinizi korumak için bu çabaları gösteriyor olsa da internet üzerinden veri aktarımında kaçınılmaz olan riskler göz önüne alındığında, DS SolidWorks'ün makul kontrolünün ötesinde olan ve Kişisel Veri aktarım işlemi sırasında oluşacak hataların tümüne karşı eksiksiz bir koruma sağlamayı garanti edemez.

Kişisel Veriler gizli olabileceğinden bunlara erişim, görevlerini yerine getirebilmeleri için bu verileri bilmesi gereken 3DS Grup Şirketleri çalışanları, yüklenicileri, bayileri ve tedarikçileri ile sınırlıdır. Kişisel Verilerinize erişimi olan herkes gizliliği korumakla görevlidir ve bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda disiplin cezalarına ve/veya diğer yaptırımlara tabidir.

Ancak Kişisel Verilerinize izinsiz erişilmesini engellemek için tedbirli davranmanız önemlidir. Parolanızın ve Hesabınızda görünen bilgilerin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuzdur. Bu nedenle bir bilgisayarı ortak kullanmanız durumunda oturumunuzu kapattığınızdan emin olmanız gerekir.

10. TANIMLAMA BİLGİLERİ

Sitede, Kişisel Veri toplayabilecek veya depolayabilecek tanımlama bilgileri ya da aynı veya benzer amaca hizmet eden başka teknolojiler (topluca "tanımlama bilgileri" olarak anılır) kullanılabilir. Tanımlama bilgileri, Sitede gezinmeniz ve Siteyi kullanmanız ile ilgili kişisel ve kişisel olmayan bilgileri kaydetmek için saklanan ve kullanılan metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri kalıcı (Siteyi sonraki ziyaretlerinizde kullanılmak üzere tarayıcınızı kapattıktan sonra kalır) veya geçici (tarayıcınızı kapattığınızda silinir) olabilir.

DS SolidWorks, tanımlama bilgilerini şu amaçlarla kullanabilir:

 • Kullanıcı deneyiminizi geliştirmek, örneğin:
  • Tek bir görev esnasında aynı bilgileri birkaç kez girmek zorunda kalmamanız için cihazınızı tanımak üzere bir hizmetin etkinleştirilmesi;
  • Daha önce kullanıcı adı ve parola sağladığınızın hatırlanması ve talep edilen her internet sitesi için bunu tekrarlamanızın gerekmemesi.
 • Sitedeki trafiği ve verileri şu amaçlarla analiz etmek:
  • Sitenin kullanımını ve Sitede gezinmeyi kolaylaştırmak ve Sitenin yeterli yanıt süreleri sunabilmek için yeterli kapasiteye sahip olmasını sağlamak amacıyla Siteyi kaç kişinin kullandığını ölçmek;
  • DS SolidWorks'ün Sitenin işlevini ve performansını iyileştirebilmesi için DS SolidWorks'ün kullanıcıların Siteyle nasıl etkileşim kurduğunu anlamasına yardımcı olmak.

DS SolidWorks kendi adına hizmetler gerçekleştirmek için üçüncü taraf hizmetlerini (Adobe Analytics, Google Analytics, Piwik, DART ve LinkedIn gibi), özellikle de şu amaçlarla kullanabilir:

 • Tarama alışkanlıklarınızı analiz etmek ve Sitenin kitlesini ölçmek;
 • İlgi alanlarınızı analiz etmek ve size yönelik pazarlama veya reklamlar sunmak;
 • Sosyal ağlarda diğer kişilerle Sitedeki içerikleri paylaşabilmenize olanak sağlamak ve başkalarının sizin nelere baktığınızı veya ne düşündüğünüzü bilmesini sağlamak (ör. Facebook'taki "Beğen" düğmesi gibi).

Böyle bir durumda, bu tür üçüncü taraf tedarikçiler tarafından sağlanan tanımlama bilgileri kullanılabilir ve depolanabilir. Bu tanımlama bilgilerinin oluşturduğu bilgileri aktarmakla, tanımlama bilgilerinin ayarları, coğrafi konumu belirlenmeden ve saklanmadan önce IP adreslerinin anonimleşmiş olmasını sağlar. Üçüncü taraf tedarikçilerimiz bu bilgileri, Siteyi nasıl kullandığınızı değerlendirerek, DS SolidWorks'ün ihtiyaçlarınıza uygun daha iyi hizmetler sunabilmesi için Site faaliyetleri konusunda raporlar derlemek ve size ihtiyaçlarınıza uygun reklamlar göstermek için kullanırlar. Tanımlama bilgileri, IP adresinizi tutulmakta olan başka hiçbir veriyle ilişkilendirmez.

Siteye göz attığınızda, tarayıcınızın ayarlarının izin vermesi halinde tanımlama bilgileri varsayılan olarak etkinleştirilir ve veriler yerel olarak cihazınızda depolanabilir veya cihazınızdan okunabilir. Siteye farklı bir cihazdan ilk kez girdiğinizde tanımlama bilgilerinin kullanımı hakkında size bir bildirimde bulunulur; DS SolidWorks, açık izninizi almadan hiçbir tanımlama bilgisi yüklemez. Tanımlama bilgilerinin bazılarını veya tamamını kabul etmeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz. Tarayıcı yazılımınızı tüm tanımlama bilgilerini (web analiz hizmetleri için kullanılanlar dahil) reddedecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Ancak bunu yaparsanız Sitenin bazı bölgeleri ve özellikleri düzgün çalışmayabilir ve/veya Sitelerin bazı kısımlarına veya hizmetlerine erişemeyebilirsiniz.

Buradan tercihlerinizi ayarlayabilir ve buradan tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

11. DS SOLIDWORKS TARAFINDAN KONTROL EDİLMEYEN WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Site, ilginizi çekebilecek üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar sunabilir.

DS SolidWorks üçüncü taraf web sitelerinin içeriği veya bu üçüncü tarafların uygulamaları üzerinde, toplayabilecekleri ve dolayısıyla DS SolidWorks'ün kontrolünde olmayan Kişisel Verilerin korunmasıyla bağlantılı olarak herhangi bir denetime sahip değildir. Bu nedenle DS SolidWorks, üçüncü taraf web sitelerinin içeriğine veya bu üçüncü tarafların Kişisel Verilerin korunmasıyla ilgili uygulamalarına ilişkin hiçbir sorumluluğa sahip değildir. Dolayısıyla, bu üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik politikaları hakkında bilgi edinmek sizin sorumluluğunuzdadır.

12. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Her ne kadar Kişisel Verilerinizi korumak için makul düzeyde güvenlik tedbirini uygulamaya koymuş olsa da DS SolidWorks, Kişisel Verileri aktarmanın veya saklamanın tamamen güvenli bir yöntemi olmadığını kabul eder.

Ancak DS SolidWorks, Kişisel Verilerin gizliliğini sağlamayı taahhüt eder. Kişisel Verilerinizin güvenliğinin ihlal edildiğini veya bunların kötüye kullanıldığını düşünüyorsanız privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek DS SolidWorks ile iletişime geçmeniz gerekir.

DS SolidWorks, Kişisel Verilerin bu Gizlilik Politikasında bulunan ilkeler uyarınca kullanılmasına ve ifşa edilmesine ilişkin şikayetler hakkında soruşturma yapar ve bunları çözmeye çalışır.

Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya Kişisel Verilerin uygunsuz kullanımı yerel yasalar kapsamında suç teşkil edebilir.

Avrupa Birliği, Lihtenştayn, Norveç veya İzlanda'da ikamet ediyorsanız bulunduğunuz yerdeki yetkili veri koruma makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

13. İRTİBAT 

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili ek sorularınız varsa, DS SolidWorks'ten bilgi almamayı tercih etmek istiyorsanız veya Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınız ile ilgili herhangi bir talebiniz varsa şu adrese e-posta gönderebilirsiniz: privacy@solidworks.com

Ayrıca aşağıdaki form vasıtasıyla 3DS Grup Şirketleri Veri Koruma Sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz: https://www.3ds.com/privacy-policy/contact

14. GİZLİLİK POLİTİKASININ YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ VE POLİTİKADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Politikası, DS SolidWorks'ün gerekliliklerine ve koşullarına göre ya da geçerli kanunlar ve yönetmelikler gereğince güncellenebilir; lütfen güncelleme olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Bu Gizlilik Politikasında önemli değişiklikler olması halinde DS SolidWorks size e-posta aracılığıyla ya da bu Sitede bir bildirim yayınlayarak bilgi verebilir.

15. ÜLKEYE ÖZGÜ EKLER

KALİFORNİYA'DA İKAMET EDENLER İÇİN GİZLİLİK POLİTİKASI EKİ

İşbu KALİFORNİYA'DA İKAMET EDENLER İÇİN GİZLİLİK POLİTİKASI EKİ ("Ek"), yukarıdaki 3D İçerik Merkezi Gizlilik Politikasında yer alan bilgileri tamamlamak ve değiştirmekle birlikte yalnızca Kaliforniya Eyaleti'nde ikamet eden kişiler ("siz") için geçerlidir. DS SolidWorks, 2018 tarihli Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası'na ("CCPA") uymak için bu Eki benimsemiştir. CCPA'de tanımlanan tüm terimler, bu Ekte kullanıldıklarında da aynı anlama gelir. 3D İçerik Merkezi Gizlilik Politikası ile bu Ek arasında bir uyuşmazlık olması durumunda bu Ek, yalnızca Kaliforniya'da ikamet eden kişilerin kişisel bilgileri bakımından olmak şartıyla öncelikli olarak uygulanır. Gizlilik Politikasının "Kişisel Verilere" atıf yaptığı durumlarda, bu ibare yalnızca Kaliforniya'da ikamet eden kişilerin kişisel bilgileri bakımından Ekte geçen "Kişisel Bilgiler" ifadesi olarak yorumlanır.

 1. DS SolidWorks'ün bu Sitede Topladığı Bilgiler

  DS SolidWorks, bu Sitede, belirli bir tüketici veya hane ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olan, ilgili olan, bunları tanımlayan, bunlara atıfta bulunan, bunlarla makul anlamda ilişkili olabilecek veya bağlantılı olabilecek bilgileri ("Kişisel Bilgiler") toplar. Özellikle DS SolidWorks, son on iki (12) ay içinde ve muhtemelen bunun öncesinde sizden, Gizlilik Politikasının yukarıdaki 2. Bölümünde belirtilen Kişisel Bilgi türlerini toplamıştır. Gizlilik Politikasının 2. bölümünde belirtilen bilgi türleri, her biri CCPA kapsamında tanımlandığı şekliyle "Tanımlayıcılar", "Internet veya diğer benzeri faaliyet" kategorisi veya Kaliforniya Müşteri Kayıtları yasasında (Kaliforniya Medeni Kanunu Madde 1798.80(e)) sayılan Kişisel Bilgi kategorileri kapsamına girer. Kişisel Bilgiler şunları içermez:

  1. Resmi kayıtlarda kamuya açık olan bilgiler;
  2. Kimliği gizlenmiş veya toplu tüketici bilgileri;
  3. Aşağıdakiler gibi, CCPA kapsamına dahil edilmeyen bilgiler:
   • 1996 tarihli Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) ve Kaliforniya Tıbbi Bilgi Gizliliği Yasası (CMIA) kapsamındaki sağlık bilgileri veya tıbbi bilgiler ya da klinik deney verileri;
   • Adil Kredi Raporlama Yasası (FRCA), Gramm-Leach-Bliley Yasası (GLBA) veya Kaliforniya Finansal Bilgi Gizlilik Yasası (FIPA) da dahil olmak üzere sektöre özel belirli gizlilik kanunları ile 1994 tarihli Sürücü Gizliliğinin Korunması Yasası kapsamına giren Kişisel Bilgiler.

  Yukarıda belirtilen Kişisel Bilgi kategorileri aşağıdaki kaynak kategorilerinden elde edilir:
  Doğrudan ve dolaylı olarak, Sitelerimizdeki faaliyetlerden. Örneğin, Sitemiz aracılığıyla yapılan gönderimlerden veya otomatik olarak toplanan web sitesi kullanım detaylarından.

 2. Kişisel Bilgilerin Kullanımı

  DS SolidWorks'ün Kişisel Bilgilerinizi kullanma amaçları, Gizlilik Politikasının yukarıdaki 4. Bölümünde belirtilmiştir. DS SolidWorks size bildirimde bulunmadan, başka kategoride Kişisel Bilgiler toplamayacak ya da DS SolidWorks'ün önemli ölçüde farklı, ilgisiz veya uyumsuz olan amaçlarla toplamış olduğu Kişisel Bilgileri kullanmayacaktır.

 3. Kişisel Bilgilerin Paylaşılması

  Önceki on iki (12) ay içinde DS SolidWorks, Kişisel Bilgilerinizi Gizlilik Politikasının 4., 6. ve 8. Bölümlerinde daha detaylı açıklandığı üzere bir iş amacıyla ifşa etmiş olabilir. DS SolidWorks, Tanımlayıcılarınızı bir iş amacıyla aşağıdaki kategorilerdeki üçüncü taraflara ifşa eder:

  • 3DS Grup Şirketleri;
  • DS SolidWorks Hizmet sağlayıcıları;
  • Size veya temsilcilerinize sunduğu ürün veya hizmetlerle bağlantılı olarak Kişisel Bilgilerinizi ifşa etmesi için DS SolidWorks'e siz ya da temsilciniz tarafından yetki verilmiş olan üçüncü taraflar. DS SolidWorks Kişisel Bilgileri satmamaktadır.
 4. Haklarınız ve Tercihleriniz

  CCPA, size Kişisel Bilgilerinizle ilgili belirli haklar sağlar. Bu bölümde, CCPA kapsamındaki haklarınız ve bu hakların nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

  1. Belirli Bilgilere Erişim ve Veri Taşınabilirliği Hakları.
   • DS SolidWorks'ün, yine DS SolidWorks tarafından Kişisel Bilgilerinize ilişkin olarak son 12 ay içinde yapılmış olan toplama ve kullanım işlemleri hakkındaki belirli bilgileri size ifşa etmesini talep etme hakkına sahipsiniz. DS SolidWorks, CCPA tarafından tanımlanmış olduğu üzere doğrulanabilir tüketici talebinizi aldıktan ve onayladıktan sonra DS SolidWorks size şunları açıklar;
   • DS SolidWorks'ün sizin hakkınızda topladığı Kişisel Bilgilerin kategorileri;
   • Toplanan Kişisel Bilgilerinize ilişkin kaynak kategorileri;
   • Kişisel Bilgilerinizi toplamaya veya paylaşmaya yönelik iş veya ticari amacımız;
   • Varsa DS SolidWorks'ün Kişisel Bilgilerinizi paylaştığı üçüncü taraf kategorileri;
   • DS SolidWorks'ün sizin hakkınızda topladığı belirli Kişisel Bilgiler;
   • DS SolidWorks Kişisel Bilgilerinizi bir iş amacıyla ifşa etmiş ise şunları açıklayan ayrı bir liste: ilgili açıklamalar her bir alıcı kategorisinin elde etmiş olduğu Kişisel Bilgi kategorilerini de tanımlamak şartıyla, bir iş amacı için yapılmış olan açıklamalar.
  2. Silme Talebi Hakları

   Belirli istisnalara tabi olarak, DS SolidWorks'ün sizden topladığı ve sakladığı Kişisel Bilgilerin silinmesini DS SolidWorks'ten talep etme hakkınız vardır. DS SolidWorks doğrulanabilir tüketici talebinizi aldıktan ve onayladıktan sonra, geçerli bir istisna söz konusu olmadıkça DS SolidWorks Kişisel Bilgilerinizi DS SolidWorks kayıtlarından siler (ve DS SolidWorks hizmet sağlayıcılarına da silmeleri için talimat verir).

   Kişisel Bilgilerinizi saklamak kendisi veya kendi hizmet sağlayıcıları bakımından şu amaçlar doğrultusunda gerekli ise DS SolidWorks silme talebinizi reddedebilir:

   • DS SolidWorks'ün gerçekleştirmek amacıyla Kişisel Bilgilerinizi topladığı işlemi tamamlamak, talep ettiğiniz bir ürün veya hizmeti sağlamak, sizinle devam etmekte olan iş ilişkimiz bağlamında makul ölçüde öngörülen eylem ve işlemleri gerçekleştirmek ya da sizinle yapılmış bir sözleşmeyi başka bir şekilde ifa etmek;
   • Güvenlik kazalarını tespit etmek; kötü amaçlı, aldatıcı, hileli veya yasa dışı faaliyetlere karşı korumak ya da bu faaliyetlerden sorumlu kişilere karşı dava açmak;
   • DS SolidWorks ürünleriyle ilgili olarak size destek hizmetleri sağlamak;
   • Özgürce konuşma hakkını kullanmak, başka bir tüketicinin kendi özgürce konuşma hakkını kullanmasını sağlamak veya kanunun verdiği başka bir hakkı kullanmak;
   • Kaliforniya Elektronik İletişimin Gizliliği Yasası'na (Kal. Ceza Kanunu Madde 1546 ve devamı) uymak;
   • Önceden onay vermiş olmanız koşuluyla (bilginin silinmesinin araştırmayı imkansız kılacağı ya da araştırmanın başarısına ciddi anlamda zarar vereceği durumlarda) diğer tüm geçerli etik ve gizlilik yasalarına uygun, kamu menfaati için yapılan bilimsel, tarihi veya istatistiksel bir kamu araştırmasında ya da uzman değerlendirmesine tabi tutulacak bilimsel, tarihi veya istatistiksel bir araştırmada yer almak;
   • DS SolidWorks ile ilişkinize bağlı olarak, yalnızca tüketici beklentileriyle makul ölçüde uyuşan iç kullanımlara olanak sağlamak;
   • Yasal bir yükümlülüğe uymak ve
   • Bilgiyi, bu bilgileri sunmuş olduğunuz bağlama uygun düşen diğer iç ve yasal kullanım amaçlarıyla kullanmak.
  3. Erişim, Veri Taşınabilirliği ve Silme Haklarının Kullanılması.

   Yukarıda açıklanan erişim, veri taşınabilirliği ve silme haklarını kullanmak için lütfen privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek DS SolidWorks'e doğrulanabilir bir tüketici talebi ibraz edin

   Ayrıca, anılan talebi 3DS'deki gizlilik ofisine şu yöntemlerle ibraz ederek de bu hakları kullanabilirsiniz:

   • Yalnızca ABD içerisinden geçerli olan 3DS ücretsiz hattını (888) 337-0030 numaralı telefondan arayarak
   • Aşağıdaki form aracılığıyla talebi ibraz ederek: https://www.3ds.com/privacy-policy/contact

    Yalnızca siz ya da sizin adınıza hareket etmesi için yetkilendirdiğiniz ve Kaliforniya'da iş yapmak amacıyla Kaliforniya Dışişleri Bakanlığı'na kayıtlı olan bir kişi ya da ticari işletme, Kişisel Bilgilerinize ilişkin bir doğrulanabilir tüketici talebinde bulunabilir.

    Ayrıca reşit olmayan çocuğunuz adına da doğrulanabilir bir tüketici talebinde bulunabilirsiniz. Erişim veya veri taşınabilirliğine ilişkin 12 aylık bir süre içinde yalnızca iki kez doğrulanabilir tüketici talebinde bulunabilirsiniz. Doğrulanabilir tüketici talebi şu niteliklerde olmalıdır:

    • DS SolidWorks'ün hakkında Kişisel Bilgi topladığı kişinin siz olduğunuzu veya bir yetkili temsilci olduğunuzu, duruma göre DS SolidWorks'ün veya 3DS'nin (bundan sonra topluca "Biz" veya "Bize/Bizi" olarak anılacaktır) makul bir şekilde doğrulaması için yeterli bilgi sağlamalıdır.
    • Talebinizi tam olarak anlamamıza, değerlendirmemize ve talebinize uygun şekilde yanıt vermemize olanak sağlayacak yeterli ayrıntılar içermelidir.

   Kimliğinizi veya talepte bulunma yetkinizi doğrulayamadığımız ve Kişisel Bilgilerin sizinle ilgili olduğunu teyit edemediğimiz takdirde talebinize yanıt veremeyiz. Doğrulanabilir tüketici talebinde bulunmak için bizim bünyemizde bir hesap oluşturmanız gerekmez. Talep edenin kimliğini veya talepte bulunma yetkisini doğrulamak için yalnızca doğrulanabilir tüketici talebinde sağlanan kişisel bilgileri kullanırız.

  4. Yanıt Süresi ve Formatı

   Doğrulanabilir bir tüketici talebini aldıktan sonraki 45 gün içinde talebi yanıtlamaya gayret gösteririz. Daha fazla süreye (en fazla 90 gün) ihtiyaç duymamız halinde size, uzatma süresi ve sebebi hakkında yazılı olarak bilgi veririz. Seçiminize bağlı olarak size posta yoluyla veya elektronik olarak yazılı bir yanıt göndeririz. Yaptığımız herhangi bir açıklama sadece doğrulanabilir tüketici talebinin alınmasından önceki 12 aylık dönemi kapsar ve/veya varsa bir talebe uyamamamızın nedenlerini belirtir. Veri taşınabilirliği talepleri için Kişisel Bilgilerinizi sunarken kolayca kullanılabilen ve Kişisel Bilgilerinizi DS SolidWorks'ten bir başka oluşuma herhangi bir engel olmadan iletmenize olanak tanıyan bir format seçeriz. Aşırı, tekrar eden veya açıkça temelsiz olmadığı sürece doğrulanabilir tüketici talebinizi işleme almak veya yanıtlamak için bir ücret talep etmeyiz. Talebin bir ücret gerektirdiğini tespit etmemiz durumunda, bu kararı verme nedenlerimizi ve ayrıca talebinizi tamamlamadan önce bir maliyet tahmini yaparak bu tahmini maliyeti size bildiririz.

 5. Ayrımcılık Yapmama

  DS SolidWorks, CCPA kapsamındaki haklarınızdan birini kullandığınız için size karşı ayrımcılık uygulamaz. CCPA tarafından izin verilmedikçe DS SolidWorks şunları yapmaz:

  • Size ürün veya hizmet sunmayı reddetmek;
  • Size indirim veya başka avantajlar sunma ya da sizi cezalandırma yoluyla da dahil olmak üzere ürün veya hizmetler için size farklı fiyatlar veya fiyat oranları uygulamak ya da size farklı fiyatlar veya fiyat oranları önermek ya da
  • Size farklı seviye veya kalitede ürün veya hizmetler sağlamak ya da almanızı önermek (veya bu ürün ve hizmetleri önermek).
 6. Bu Ek, Gizlilik Politikamız, DS SolidWorks'ün Kişisel Bilgilerinizi toplama ve işleme yöntemleri, seçimleriniz ve kullanımınızla ilgili haklarınız hakkında soru veya yorumlarınız olursa ya da Kaliforniya kanunları kapsamındaki haklarınızı kullanmak isterseniz lütfen privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek DS SolidWorks ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

  Ayrıca, aşağıdaki irtibat bilgileriyle 3DS Veri Gizliliği Ofisi ile de iletişime geçebilirsiniz:

  Telefon: (888) 337-0030 (yalnızca ABD içinde ücretsizdir);

  Posta Adresi: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation;

  Alıcı: Americas Data Protection Officer [Amerika Veri Koruma Sorumlusu]

  175 Wyman Street Waltham

  MA 02451

  Aşağıdaki form aracılığıyla da 3DS Veri Koruma Sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz: https://www.3ds.com/privacy-policy/contact

  JAPONYA YASALARINA TABİ OLAN KİŞİSEL BİLGİ GİZLİLİK POLİTİKASI EKİ

  İşbu JAPONYA YASALARINA TABİ OLAN KİŞİSEL BİLGİ GİZLİLİK POLİTİKASI EKİ ("Ek"), DS SolidWorks'ün yukarıdaki Gizlilik Politikasında yer alan bilgileri tamamlamak ve değiştirmekle birlikte yalnızca Kişisel Bilgileri Japonya Kişisel Bilgilerin Korunması Yasasına ("APPI") tabi olan kişiler ("siz") için geçerlidir. DS SolidWorks, APPI'ye uymak için bu Eki benimser. APPI'de tanımlanan tüm terimler, bu Ekte kullanıldıklarında da aynı anlama gelir. DS SolidWorks Gizlilik Politikası ile bu Ek arasında bir uyuşmazlık olması durumunda bu Ek yalnızca APPI'ye tabi Kişisel Bilgiler için geçerli olacaktır. Gizlilik Politikasının "Kişisel Verilere" atıf yaptığı durumlarda, bu ibare yalnızca APPI'ye tabi Kişisel Bilgiler bakımından Ekte geçen "Kişisel Bilgiler" ifadesi olarak yorumlanır.

  1. Kişisel Bilgilerin Kullanım Amacı

   • DS SolidWorks'ün Kişisel Bilgilerinizi kullanma amaçları, yukarıda Gizlilik Politikasının 4. Bölümünde belirtilmiş olup özellikle şunları içerir:
   • DS SolidWorks ürün ve hizmetleri hakkında telefon, e-posta, posta yoluyla ve benzeri yollarla bilgi sağlanması;
   • DS SolidWorks tarafından düzenlenen ya da DS SolidWorks'ün katıldığı ve davetlerini gönderdiği ya da ilgili belgelerin dağıtımında yer aldığı etkinlik ve seminerler hakkında bilgi sağlanması;
   • Ürün ve hizmetlere ilişkin ihtiyaçlarınızın, isteklerinizin vb. analizi;
   • Kişisel Bilgilerinizin 3DS Grup Şirketleri (Gizlilik Politikasında tanımlandığı şekliyle) ile paylaşılması;
   • Kişisel Bilgilerinizin DS SolidWorks seminer sponsorları, distribütörleri ve diğer iş ortakları gibi üçüncü taraflara sağlanması;
   • Yukarıdaki kapsama dâhil diğer ve her türlü kullanım amaçları.
  2. DS SolidWorks Tarafından İşlenen Kişisel Bilgilerinizle İlgili Ek Bilgiler.

   1. Kişisel Bilgilerinizi işleyen Şirketlerin Adları

    Aşağıdaki şirketler Kişisel Bilgilerinizi aşağıda listelenen amaçlar doğrultusunda işler:

    Dassault Systèmes S.E.

    Dassault Systèmes K.K.

    Dassault Systèmes SolidWorks Corporation

    SolidWorks Japan K.K.

    Sağladığınız Kişisel Bilgiler (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve sorulan diğer Kişisel Bilgiler gibi), Gizlilik Politikasının 4. Bölümü ile bu Ekin 1. Bölümünde belirtilen amaçlar için kullanılır. Ayrıca, özellikle Kayıt Sayfasında belirtilen etkinliklerin organize edilmesi amacıyla bu Kişisel Bilgiler, Gizlilik Politikasının 4. Bölümü ile bu Ekin 1.Bölümünde belirtilen bir veya birkaç amacın yerine getirilmesine katkıda bulunan üçüncü taraflar ve 3DS Grup Şirketleri ile de paylaşılabilir. Kişisel Bilgileriniz 3DDrive gibi güvenli bir sürece ya da başka bir dosya aktarımına göre paylaşılır.

   2. Haklarınız

    Kullanım amacının açıklanması, düzeltme, ekleme, silme, kullanımın askıya alınması/terkin, elde tutulan Kişisel Bilgilerin üçüncü tarafa sunulmasının durdurulması taleplerinize ilişkin haklarınızla ilgili olarak, privacy@solidworks.com adresine bir e-posta göndererek DS SolidWorks ile veya https://www.3ds.com/privacy-policy/contact formunu doldurarak 3DS Gizlilik Ofisi ile iletişime geçebilir ya da şurası ile irtibat kurabilirsiniz:

    Dassault Systèmes K.K. Kişisel Bilgi Soruları

    Tokyo 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku ThinkPark Tower Telefon numarası 03-4321-3500 (ana numara)

    Son değişiklik: Bu Gizlilik Politikası en son aşağıdaki tarihte değiştirilmiştir

    8 Ocak 2021