Kullanım şartları


3D ContentCentral® Hizmeti için Yasal Bilgiler ve Kullanım Şartları

Dassault Systemes SolidWorks Corporation 3D ContentCentral hizmetine hoş geldiniz. Bu web sitesinde; kısıtlama olmaksızın örnekler yoluyla, elektronik modeller, kitaplık unsurları, bloklar ve makrolar ("İçerik") gibi içerikler bulunur. Bu web sitesinde ayrıca İçerik bulunduran web sitelerine erişim sağlayan bağlantılar vardır. İçerik, üretici tedarikçiler ("Tedarikçiler") veya 3D ContentCentral hizmetinin kayıtlı kullanıcıları ("Kayıtlı Kullanıcılar") tarafından sağlanabilir. DS SolidWorks, fayda sağlamak adına bu web sitesine halka açık erişim sunmaktadır ancak bu erişim aşağıdaki kullanım şartlarına tabidir. Bu web sitesindeki İçeriğe erişerek, İçeriği görüntüleyerek, kullanarak, indirerek ve/veya yükleyerek bu şart ve koşulların sizin için bağlayıcı olduğunu kabul edersiniz.

Telif Hakkı Bilgileri. Telif Hakkı © 1995- 2016 Dassault Systemes. Tüm hakları saklıdır.

DS SOLIDWORKS GİZLİLİK POLİTİKASI. DassaultSystemes SolidWorks Corporation ("DS SolidWorks"), DS Gizlilik Politikası'na tabi olmak üzere 3D ContentCentral kullanımı ile ilgili bilgiler toplayabilir.

3D ContentCentral'da İçeriğin Kullanımı. 3D ContentCentral hizmeti tarafından sağlanan İçerik, tasarım adımlarını hızlandıracak kütüphane unsurları, bloklar ve makrolarla birlikte üretici ve kullanıcı bileşenleri gibi mevcut içeriği kullanılabilir hale getirerek mühendislerin zamandan kazanmalarına ve daha iyi ürünler tasarlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İçerik, İçerik ile ilişkili olarak tanımlanan ve sağladıkları İçeriğin tek sorumlusu olan çok çeşitli üreticiler ve kullanıcılar tarafından sağlanmaktadır. 3D ContentCentral hizmetini kullanarak; (i) DS SolidWorks'ün İçeriği önceden inceleyemeyeceğini ve bu nedenle DS SolidWorks'ün bu İçeriğin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini ya da bu İçerikte virüs veya zararlı kod bulunmadığını garanti etmediğini; (ii) bu İçeriğin doğruluğu, eksiksiz olması veya kullanışlılığı dahil olmak üzere herhangi bir İçeriğin kullanımı ile ilişkili tüm riskleri değerlendireceğinizi ve üstleneceğinizi; (iii) uygunsuz, hakaret içeren veya bir başka şekilde sakıncalı içeriğe maruz kalabileceğinizi ve (iv) hiçbir koşulda DS SolidWorks'ün, hiçbir İçerik için ya da herhangi bir İçerikteki herhangi bir hata veya eksik dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere İçerikten kaynaklanan hiçbir konudan ya da virüslerden veya zararlı koddan kaynaklanan zarar dahil olmak üzere herhangi bir İçeriğin kullanımından doğan hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

İçeriği yalnızca şirket içi bilgisayar destekli tasarım için kullanabilirsiniz. Şunları yapamazsınız: (i) İçeriği herhangi bir hizmetin bir parçası olarak dağıtmak, (ii) herhangi bir İçeriği, İçerik sahibinin izni olmaksızın herhangi bir İnternet sitesine kopyalamak veya göndermek, (iii) İçeriği herhangi bir ortam aracılığıyla yayınlamak veya (iv) İçeriği 3D ContentCentral hizmeti ile rekabet halinde olacak şekilde kullanmak.

Tedarikçi ve Kullanıcı Tarafından Sağlanan İçerik. İçerik, bileşen olarak benzer modelleri ya da benzer unsur ve tasarım teknikleri kullanabilen ürünler tasarlayan mühendisler ve tasarımcıların rahatı ve bilgisi için sağlanmaktadır. Kayıtlı Kullanıcılar, Tedarikçi ve Kullanıcı tarafından sağlanan İçeriği yalnızca bu amaçlarla görüntüleyip indirebilir ve İçeriği herhangi bir İnternet kataloğu sitesinde veya İnternet modeli sitesinde kullanamaz. Kayıtlı Kullanıcılar, İçerik sağlayıcısının İçeriğin kopyalarında orijinal İçeriğe dahil olan tüm telif haklarını ve diğer özel bildirimleri koruması koşuluyla, İçeriği model oluşturma amaçlarıyla kopyalayabilir ve indirebilir. Kayıtlı Kullanıcılar, İçeriği hiçbir şekilde değiştiremez ya da kopyasını çıkaramaz, İçeriği kamu yararına herhangi bir ticari amaç için halka açık olarak görüntüleyemez, gönderemez, iletemez, dağıtamaz veya başka bir şekilde kullanamaz. İçeriği yüklemeden önce İçerik sağlayıcısı, katkı yaptığına dair koşulları ve şartları kabul etmelidir. Bu, İçeriği Katkılara İlişkin Şartlar ve Koşullar bölümünde açıklandığı şekilde kullanma hakkını ve lisansı içerir.

KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI. Her Kayıtlı Kullanıcı ve her Tedarikçi, 3D ContentCentral Hizmeti'ni aşağıdaki amaçlar için kullanmayacağını kabul eder:

 • Yasalara aykırı, zararlı, tehdit içeren, küfürlü, taciz edici, haksız, karalayıcı, kaba, müstehcen, iftira niteliğinde, başka bir kişinin gizliliğini ihlal eden, nefret dolu veya ırk, etnik veya diğer açılardan uygunsuz İçerik yüklemek, göndermek veya iletmek;
 • Herhangi bir şekilde azınlıklara zarar vermek;
 • DS SolidWorks çalışanı, yöneticisi veya yetkilisi ya da DS SolidWorks iştirakinin bir çalışanı, yöneticisi veya yetkilisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla bir kişi veya kurumu taklit etmek ya da Tedarikçilerin bir kişi veya kurumla ortaklığını yanlış bir şekilde bildirmek veya yanlış yorumlamak;
 • Hizmet aracılığıyla iletilen İçeriğin kaynağını gizlemek için başlıkların taklidini yapmak veya tanımlayıcıları değiştirmek;
 • Herhangi bir yasa veya sözleşmeye dayalı veya itibari ilişkiye göre İçeriği iletme hakkı olmaksızın herhangi bir İçeriği (şirket içi bilgiler, istihdam ilişkileri veya ifşa etmeme anlaşmaları kapsamında öğrenilen veya ifşa edilen özel veya gizli bilgiler gibi) yüklemek, göndermek veya iletmek;
 • Herhangi bir tarafın herhangi patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer özel haklarını ihlal eden herhangi bir İçerik yüklemek, göndermek veya iletmek;
 • Herhangi bir istenmeyen veya yetkilendirilmemiş reklam, promosyon materyali, gereksiz posta, istenmeyen posta, zincirleme mektuplar, piramit şemaları veya diğer şekilde talep yüklemek, göndermek veya iletmek;
 • Yazılım virüsleri veya herhangi bir bilgisayar yazılımının, donanımının veya telekomünikasyon ekipmanının işlevini engellemek, yok etmek, kısıtlamak veya bu işlevlere zarar vermek için tasarlanan diğer bilgisayar kodları, dosyalar veya programları içeren herhangi bir materyal yüklemek, göndermek veya iletmek;
 • 3D ContentCentral hizmeti veya 3D ContentCentral hizmeti ile bağlantılı sunucuları ya da ağları engellemek veya aksatmak ya da 3D ContentCentral hizmeti ile bağlantılı ağların herhangi bir gereksinimine, prosedürüne, politikasına veya düzenlemesine uymamak;
 • Başka bir kullanıcıyı kötü amaçla izlemek veya taciz etmek;
 • Diğer kullanıcılar hakkında kişisel veri toplamak veya kaydetmek;
 • Yasa dışı etkinlikler hakkında yapısal bilgileri desteklemek veya bunları sağlamak, herhangi bir grup veya bireye karşı fiziksel zararı veya yaralamayı desteklemek ya da hayvanlara karşı herhangi bir kötü muameleyi desteklemek; bunlara bombaların, el bombalarının ve diğer silahların nasıl yapılacağı hakkında talimatlar sağlamak dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir;
 • 3D ContentCentral hizmetini 3D ContentCentral Hizmeti içinde veya ötesinde olmasına bakılmaksızın uzaktan yükleme için depolama olarak veya başka bir ana sayfaya giden kapı ya da yön tabelası olarak kullanmak.

TELİF HAKKI İHLALİ VE TELİF HAKKI TEMSİLCİSİ. DS SolidWorks, uygun koşullarda, fikri mülkiyet hakları ile ilgili anlaşmazlığa düşen Kayıtlı Kullanıcılar ve Tedarikçilerin 3D ContentCentral hizmetini kullanımını sonlandıracak ve ilgili içeriğe erişimi kaldıracak veya devre dışı bırakacaktır. Çalışmanızın telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kullanıldığını veya kopyalandığını düşünüyorsanız ve bu ihlal durumu 3D ContentCentral hizmetinin web sitesinde gerçekleşiyorsa lütfen DS SolidWorks Telif Hakkı Temsilcisi'ne aşağıdakileri içeren bir Bildirim gönderin:

 1. İhlal edildiği iddia edilen telif hakkı sahibinin adına hareket etmek için yetkili kişinin fiziksel veya elektronik imzası.
 2. İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı ile korunan çalışma veya çalışmaların açıklaması, ilgili çalışmalarda hangi materyalin ihlal edildiğinin tanımı ve kaldırılmasını veya erişiminin devre dışı bırakılmasını talep ettiğiniz öğe.
 3. Telif hakkını ihlal ettiğini iddia ettiğiniz materyalin 3D ContentCentral üzerinde nerede bulunduğunun bir açıklaması.
 4. Posta adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi DS SolidWorks'ün sizinle iletişime geçmesine izin vermek için yeterli bilgi.
 5. Tarafınızdan, şikayet Bildiriminizde belirtilen materyalin kullanımının telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalarca yetkilendirilmediği konusunda iyi niyet inancına sahip olduğunuz beyanı.
 6. Tarafınızdan, Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunu ve yalan yere yemin etme cezası kapsamında telif hakkı sahibi olduğunuzu veya telif hakkı sahibinin adına hareket etmeye yetkili olduğunuzu belirten beyan.

Telif hakkı ihlali iddiaları Bildirimi için DS SolidWorks'ün Telif Hakkı Temsilcisi'ne aşağıdaki yollarla erişilebilir:


Posta ile: Legal Department
Dassault Systemes SolidWorks Corporation
175 Wyman Street, Massachusetts 02451
Telefon ile: +1(781) 810-5311
E-posta ile:
copyright@solidworks.com


TELİF HAKKI TEMSİLCİSİ İLE YALNIZCA, ÇALIŞMANIZIN TELİF HAKKI İHLALİ OLUŞTURACAK ŞEKİLDE KULLANILDIĞINA VEYA KOPYALANDIĞINA VE BU İHLAL DURUMUNUN 3D CONTENTCENTRAL ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİĞİNE İNANIYORSANIZ İLETİŞİME GEÇİLMESİ GEREKİR. TELİF HAKKI TEMCİLCİSİ DİĞER SORULARA YANIT VERMEYECEKTİR. DİĞER KONULARLA İLGİLİ SORULAR,
info@3dcontentcentral.com ADRESİNE E-POSTA GÖNDEREREK SORULMALIDIR.

Ticari Marka Bilgileri. SOLIDWORKS, 3D ContentCentral, 3DPartStream.NET ve eDrawings, DS SolidWorks Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Diğer DS SolidWorks ticari markaları hakkında bilgi için lütfen DS SolidWorks Kullanım Şartları / Ticari Markalar ve Kullanım web sayfasına bakın. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin malıdır.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar. DS SolidWorks, size yardımcı olmak amacıyla diğer web sitelerine bazı bağlantılar sağlamaktadır. DS SolidWorks, diğer web sitelerinin içeriğini izlemez veya kontrol etmez ve bu tür web sitelerindeki herhangi bir materyal veya iletişim öğesi için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

İndirilebilir Yazılımın Kullanımı. Bu web sitesinden indirilebilen tüm yazılımlar lisanslı olup, geçerli lisans sözleşmesinin şartlarına tabidir. DS SolidWorks ve lisans sahipleri, bu lisans sözleşmeleri gereği verilen haklar dışında, bu yazılımlardaki tüm fikri hak ve menfaatleri saklı tutar.

KULLANIMA VE DEPOLAMAYA İLİŞKİN GENEL UYGULAMALAR. DS SolidWorks, sahip olduğu verilerin kaybını ve bu verilere gelecek zararları önlemek için ticari olarak makul çabalara başvuracak ve Tedarikçi ya da Kayıtlı Kullanıcının mümkün olan tüm çabalarının ardından kendi yedekleme prosedürleri ve kopyaları ile verileri yeniden oluşturamaması durumunda ticari olarak makul yedekleme prosedürlerini ve kopyaları sağlayarak DS SolidWorks tarafından kaybedilmiş veya zarar görmüş verilerin yeniden oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

BU KULLANIM ŞARTLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER. DS SolidWorks, dilediği zaman bu gönderiyi güncelleyerek işbu Kullanım Şartları'nı gözden geçirip düzeltebilir. Bu tür düzeltmeler sizin açınızdan bağlayıcıdır.

GARANTİLER VE SORUMLULUK RETLERİ. 3D CONTENTCENTRAL'DA, TEKNİK VEYA DİĞER HATALAR, YANLIŞLAR VEYA YAZIM HATALARI OLABİLİR. DS SOLIDWORKS, TEDARİKÇİLER VE/VEYA KAYITLI KULLANICILAR TARAFINDAN GÖNDERİLEN İÇERİKTEKİ HATALAR VEYA EKSİKLİKLER İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. TÜM VERİLER; PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİSİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ŞARTIYLA "OLDUĞU GİBİ" VE AÇIK VEYA İMA EDİLEN HİÇBİR GARANTİ OLMADAN "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR.

YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİ KISITLAMADAN DS SOLIDWORKS; (i) HİZMETLERİN VE İÇERİĞİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI, (ii) HİZMETLERİN VE İÇERİĞİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ, HATASIZ VEYA VİRÜSSÜZ OLACAĞI, (iii) HİZMETLERİN VEYA İÇERİĞİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLARIN ETKİLİ, DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAĞI, (iv) 3D CONTENTCENTRAL ÜZERİNDEN SATIN ALDIĞINIZ VEYA EDİNDİĞİNİZ ÜRÜNLERİN, HİZMETLERİN VEYA VERİLERİN KALİTESİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI VE (v) 3D CONTENTCENTRAL VE/VEYA İÇERİĞİN TAMAMEN GÜVENLİ VE ZARARSIZ OLDUĞU KONULARINDA BİR GARANTİ VERMEZ. DS SOLIDWORKS; 3D CONTENTCENTRAL'IN GÜVENLİĞİ, BULUNABİLİRLİĞİ, TUTARLILIĞI VEYA VİRÜSSÜZ YA DA ZARARSIZ OLMA ÖZELLİĞİNİN TEDARİKÇİ VEYA KULLANICIYA BAĞLI OLDUĞU DURUMLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. DS SOLIDWORKS, İLGİLİ ZARARLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ, DURUMU ZATEN BİLİYOR VEYA BİLMESİ GEREKİYOR OLSA BİLE, 3D CONTENTCENTRAL YA DA BURADA AÇIKLANAN DİĞER MATERYALLER VEYA HİZMETLER YA DA TEDARİKÇİ VEYA KULLANICI AKTARIMLARINA VEYA VERİLERİNE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA DEĞİŞİKLİK HÜKMÜ ALTINDA VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK HİÇBİR ÖZEL, DOLAYLI, ÖRNEK NİTELİĞİNDE, TESADÜFİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA CEZAİ ZARARLAR (KULLANIM KAYBI, VERİ KAYBI, KÂR KAYBI VEYA İŞ KAYBI DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ŞARTIYLA) İLE İLGİLİ OLARAK DS SOLIDWORKS'ÜN, LİSANS SAHİPLERİNİN VEYA İŞTİRAKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR. DS SOLIDWORKS'ÜN İLGİLİ KONU MADDESİNDEN VEYA MADDE İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE (A) DS SOLIDWORKS'ÜN GEÇERLİ BİR TALEP ALMASINDAN ON İKİ AY ÖNCESİNE KADAR OLAN SÜREÇTE HİZMETLER İÇİN ÖDENEN MİKTARI VE (B) BİN DOLARI (1.000,00 $) AŞAMAZ. BU MADDEDE BULUNAN RİSKLERİN AYRILMASI VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI KONULARININ, BU HİZMETİ SAĞLAYAN DS SOLIDWORKS İÇİN SONUÇLARI ÖNCEDEN DÜŞÜNÜLEN BİR EYLEM OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. BAZI MAHKEMELER, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA TESADÜFİ ZARARLAR İÇİN SORUMLULUĞUN DIŞINDA KALMAYI VEYA KISITLANMASINI YASAKLAMAKTADIR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ KISITLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

3D CONTENTCENTRAL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN HİZMETLERİN KULLANIMI VEYA HERHANGİ BİR İÇERİĞİN İNDİRİLMESİ YA DA DİĞER YOLLARLA EDİNİLMESİ, KENDİ TAKDİRİNİZE BAĞLI OLARAK VE RİSKİ KENDİNİZ KABUL EDEREK VE AYRICA BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE GELEBİLECEK ZARARLARDAN VEYA BU ETKİNLİKLER NEDENİYLE OLUŞACAK VERİ KAYBINDAN TEK SORUMLUNUN KENDİNİZ OLACAĞI KONUSUNU KABULÜNÜZ ÜZERİNE YAPILIR.

GEÇERLİ KANUN. 3D ContentCentral hizmeti, DS SolidWorks Corporation tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts Eyaleti'nde bulunan ofislerinden kontrol edilmektedir. DS SolidWorks, bu web sitesindeki materyallerin Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanımının uygunluğu veya mevcudiyeti ve bu materyallere erişimin içeriklerinin yasa dışı olduğu yerlerde yasak olması konusunda hiçbir açıklama yapmaz. 3D ContentCentral hizmetine erişerek, DS SolidWorks ve siz; 3D ContentCentral hizmetine ve herhangi bir İçeriğe erişiminiz veya bunları kullanmanız ile ilgili tüm konuların, ilkelerinin kanunlarla çakışmalarına veya Uluslararası Mal Satışı sözleşmeleri için Birleşmiş Milletler Anlaşması'na bakılmaksızın Massachusetts yazılı kanunları tarafından yönetileceğini kabul edersiniz. Bu web sitesindeki herhangi bir materyali veya kopya ya da uyarlamayı ABD ihracat kanunları ve düzenlemeleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere geçerli kanun ve düzenlemeleri ihlal edecek şekilde kullanamaz, indiremez, yükleyemez, ihraç edemez ya da yeniden ihraç edemezsiniz. Bu siteye diğer yargı bölgelerinden erişen kişiler, bu erişimi kendi inisiyatifleri ile gerçekleştirirler ve geçerli yerel kanunlarla uymaktan kendileri sorumludurlar. Herhangi bir nedenle yargı yetkisine sahip bir mahkeme işbu Kullanım Şartları'nın herhangi bir hükmünün veya bir bölümünün uygulanamaz olduğunu belirlerse ilgili hüküm izin verilen maksimum kapsamda uygulanacak ve işbu Sözleşme'nin kalanı tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Bu web sitesinin kullanımı, siteye erişim veya bir şekilde site ile ilgili ya da siteden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar, nihai olarak Massachusetts Eyaleti, Suffolk County'de bulunan yetkili bir mahkeme tarafından çözülecektir. Bu sözleşmeyle ilgili hukuk davası için jüri yargılaması haklarının tamamından, geri alınamaz biçimde feragat edersiniz.

Ayrıca bkz. DS Gizlilik Politikası.

Düzenleme Tarihi: 11 Ekim 2023